Ældreforhold

Flere ældre til Sindal

Ældre fra oplandet søger til Sindals faciliteter.

Befolkningstallene og prognoserne viser det, og det er også fornemmelsen hos Sindals tidligere borgmester Søren Risager (V). Ældre fra oplandet flytter til Sindal. - Det er en tendens, selvom boligselskaberne har været flinke til at bygge ældreboliger i landsbyerne. Det har bare knebet med at leje dem ud i eksempelvis Tolne i de senere år, siger Søren Risager. Han peger på, at lukkede butikker i landsbyer kan få ældre til at flytte til Sindal. - Det tror jeg, at rigtigt mange gør på grund af Sindals faciliteter, siger Søren Risager. Tidligere embedsmand i Sindal Kommune, nuværende leder af Borgerservice i Sindal, Erik Blok, har haft ældre som en del af sit arbejdsområde i tidligere Sindal Kommune. - Det er min klare fornemmelse, at mange, når de opgav deres hus eller gård, flyttede til Sindal, hvor man så købte eller lejede sig ind, siger Erik Blok. - Kommunalbestyrelsen forsøgte jo politisk at understøtte, at ældre bosatte sig lokalt ved at boligforeningerne oprettede ældreboliger lokalt, men det var ikke så attraktivt, som man havde håbet. - Der er bygget rigtigt mange andelsboliger i Sindal. Det har hævet boligstandarden, siger Erik Blok. Erik Blok peger på, at også plejehjemmet Vendelbohjemmet i Sindal spiller en rolle. - Det handler også om sociale netværk. Hvis en ægtefælle fra en af landsbyerne kommer på plejehjemmet, så flytter ægtefællen måske til Sindal for bedre at kunne besøge ægtefællen på Vendelbohjemmet, siger Erik Blok. Sindal har som centrum for den tidligere Sindal Kommune flere faciliteter og butikker end landsbyerne. Erik Uggerhal, forlader officielt stolen som leder af aktivitetshuset Solgården med udgangen af denne måned. På Solgården kommer hver uge kommer 400 besøgende fortrinsvis af ældre årgang. Han nikker genkendende til tendensen, men peger på, at det kan ændre sig i fremtiden på grund af den nye kommunestruktur. - Der har været en tendens til at en hel del er flyttet til Sindal, men det svinger jo. Lige for tiden holder man jo godt sammen i eksempelvis Mosbjerg, fordi der stadig er butik dér, siger Erik Uggerhal. - Jeg tror, at Sindal vil opfattes som central by for mange i oplandet i mange år. Man sletter ikke uden videre en kommunegrænse i folks bevidsthed, men på sigt flytter folk fra den tidligere Sindal Kommune måske andre steder hen, for eksempel til Bindslev. Erik Uggerhal tror dog, at Sindal i fremtiden vil opfattes som centrum for mange ældre i den tidligere Sindal Kommune.