Flere afgifter øger ikke vækst

Regeringen vil fremrykke offentlige investeringer for 17,5 mia. kr. i et håbløst forsøg på at kickstarte økonomien. Pengene skal højst sandsynligt findes gennem øgede afgifter på energi, afgiftsstigningerne på fem mia. kr. på usunde fødevarer og cigaretter samt fra indtægterne fra den kommende betalingsring rundt om København.

Der er mere end tomt i statskassen, så regeringen er nødsaget til at hæve afgifterne for at kunne finansiere den såkaldte kickstart. Det er paradoksalt, at regeringen vil sætte gang i væksten ved at hæve afgifterne. Øgede afgifter gør det dyrere at leve og drive erhverv i Danmark, og det er den rene gift for væksten. Danskere anspores til at handle i udlandet, og virksomheder får en endnu større gevinst ved at lægge deres produktion uden for landets grænser. Regeringen skal finde 17,5 mia. kr. her og nu og har øgede afgifter som en mulig finansieringskilde, men spørgsmålet er, om regeringen så afskaffer afgifterne igen, når pengene til de offentlige investeringer er opkrævet? Jeg tør kun håbe, men tror det desværre ikke. Jeg tror ikke på regeringens måde at skabe vækst på og efterlyser derfor en mere langsigtet strategi. Danmark står over for store økonomiske udfordringer, der ikke løses ved at bruge flere skattekroner. Det kan godt være, at regeringen ved at fremrykke offentlige investeringer får skabt et par tusinde job på kort sigt i byggebranchen, men regningen betales i andre brancher, hvor der går job tabt på grund af højere skatter og afgifter. De grundlæggende problemer for dansk økonomi og konkurrenceevne gøres der intet for at løse, tværtimod. Danske virksomheder har i forvejen svært ved at konkurrere på grund af det høje skatte- og afgiftstryk herhjemme, og det problem gør regeringen kun endnu større.

Breaking
Vindmølle er løbet løbsk
Luk