Flere afleverer bøger til tiden

Færre hjemkaldelser i 2002 end året før

FREDERIKSHAVN:Biblioteket i Frederikshavn har kunnet konstatere, at flere lånere afleverer til tiden. Det har med andre ord været nødvendigt at hjemkalde færre bøger i 2002 end året før. I 2001 udsendte Frederikshavn bibliotek nemlig 13.991 hjemkaldelser - og året efter - i 2002 - var der 12.114 hjemkaldelser, eller et fald på 13 procent. Ikke meget, men tilfredsstillende, mener bibliotekschefen. - Helst så jeg selvfølgelig, at vi ikke skulle hjemkalde noget som helst. Det er bedst for både brugerne og biblioteket, at tallet er så lavt som muligt, men det er positivt, at antallet af hjemkaldelser er for nedadgående, siger Thorkild Holm Pedersen. Biblioteket tager sig godt betalt, hvis man er glemsom, nemlig 20 kr. for voksne og 10 kr. for børn for udlånt materiale, der har overskredet tidsfristen med 1-13 dage, 100 kr. for voksne og 50 kr. for børn, hvis overskridelsen er over 14 dage og 200 kr. for voksne og 100 kr. for børn, hvis overskridelsen er på 30 dage eller mere. Så det kan betale sig at huske afleveringsfristen - eller få lånet forlænget. - I begyndelsen af 2001 kørte vi en kampagne, der gik decideret på de regninger, der var udsendt lang tid efter, at afleveringsfristen på de 30 dage var overskredet. På et sådant tidspunkt går vi ud fra, at det lånte materiale er bortkommet - og så skal det erstattes, idet vi skal have materialet betalt. Kampagnen bestod i, at vi tog ud til folk og spurgte, om de stadig havde dét, de havde lånt. Det gjorde vi i samarbejde med Økonomisk Forvaltning (kommunens inkassoafdeling). Og dén kampagne gav et godt resultat. Men vi har ikke tænkt os at gentage successen. Det er ikke nødvendigt, når folk nu er blevet bedre til at aflevere det lånte materiale, siger Thorkild Holm Pedersen. Han har i øvrigt noteret sig et fald også i udsendte regninger på materialenheder. - I 2001 udsendte vi regning på 2.683 materialeenheder og i 2002 på 2.243 materialenheder - det er et fald på 16 procent. Så også hér er tendensen faldende. Men ser vi, at det vender igen, kan det godt være, at vi vil lave en ny kampagne, siger Thorkild Holm Pedersen.