Flere afslag på hjælpemidler

Kommunen tager en række ankesager for at styre løbsk konto

SKØRPING:Byrådet har lige vedtaget det nye budget for 2003, oven i købet i fuld enighed, men på forhånd er socialudvalgsmedlemmerne dybt bekymrede over, hvordan de skal bære sig ad med at overholde den del af budgettet, der er afsat til hjælpemidler til handicappede. I forhold til forbruget i år skal der skæres cirka en million kroner af udgifterne næste år - ifølge budgetforliget. - Men den eneste måde, vi kan styre forbruget på, er ved at give flere afslag på hjælpemidler. Det er jo ubehageligt for de mennesker, det går ud over, siger formanden for socialudvalget, Finn Sejrup Pedersen (SF). Ved at give afslag i en række tilfælde kan kommunen få nogle ankeafgørelser, som kan afklare, i hvor høj grad kommunen overhovedet selv kan fastsætte serviceniveauet på området. Socialudvalget har også besluttet, at terapeuterne i fremtiden kun har et rådighedsbeløb op til maksimum 25.000 kr. pr. sag, når det gælder bevillinger af bygningsmæssige ændringer i den handicappedes bolig. Hidtil har terapeuterne kunnet råde op til et beløb på maksimum 100.000 kr. pr. sag. - Men det beløb har vi altså sat ned, så man fremover skal gå igennem forvaltningschefen, hvis der er brug for flere penge. Det er jo ikke, fordi vi har mistillid til terapeuterne, men vi er nødt til at have nogle styringsmekanismer, siger Finn Sejrup Pedersen. Både socialforvaltningen og politikerne har med stigende bekymring set, hvordan udgifterne på området er eksploderet. Budgettet på en million kroner i år kan slet ikke holde, men lander på et forbrug på cirka 2,6 millioner kroner. Det vil sige, en overskridelse på 160 procent. Men i stedet for at sætte næste års budgetbeløb tilsvarende op, har byrådet altså valgt at prøve at nøjes med at øge kontoen med en halv million kroner, selv om socialudvalgsmedlemmerne ikke var glade for at sluge den kamel i forliget. Efter loven om social service har kommunen pligt til at stille hjælpemidler til rådighed for personer med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne. Og hvad mere er: Borgerne har ret til selv at vælge hjælpemidlerne. Socialchef Ole Brandt Jensen har tidligere peget på, at netop den ret er en af årsagerne til, at udgifterne er steget så voldsomt. Især fordi handicaporganisationerne også i stigende grad tilbyder professionel rådgivning om hjælpemidlerne, hvilket øger kravene til kommunen. Nu mener han, at den eneste vej til at holde udgifterne nede, er at prøve at give flere afslag og dermed lade ankeafgørelserne sætte standarden for kommunens service. - Det er et pudsigt system, men det kan være nødvendigt at bruge det, når lovgivningen er diffus, mener også socialudvalgsformand Finn Sejrup Pedersen. Forvaltningen mener, at der er tale om skøn i sager om for eksempel stomihjælpemidler og støttestrømper, og at det her kan være en god ide at få prøvet niveauet gennem ankesager. Derimod kan forvaltningen ikke anbefale, at man nægter folk at få plejesenge eller lifte. At give afslag på kørestole eller på en førerhund til en blind person er "af menneskelige grunde ikke værdigt", mener forvaltningen. - Vi må jo følge udviklingen meget tæt, og det har vi allerede gjort et stykke tid, siger udvalgsformand Finn Sejrup Pedersen. Af samme grund vil udvalget også holde et temamøde om hjælpemidlerne. - I det hele taget indleder vi en større temarække om udvalgte emner, for vi er nødt til både at skaffe os overblik og gå lidt længere ned i detaljerne. Ikke mindst efter udmeldingen fra Borgerlistens Niels Jørgen Nielsen, siger Finn Sejrup Pedersen. Ifølge det enstemmige budgetforlig skal samtlige 17 medlemmer nemlig være enige, hvis der skal gives tillægsbevillinger næste år. Og Niels Jørgen Nielsen har allerede erklæret, at han ikke vil være med til at give socialområdet ekstra bevillinger.