Flere allergivenlige klasseværelser

VESTBYEN:Vesterkærets Skole er allerede en allergivenlig skole med god ventilation og luftrensning i mange af klasseværelserne. Målet er imidlertid, at hele skolen skal gøres allergivenlig, og det bliver der nu brugt 4,2 mio. kr. på. Pengene er allerede afsat på dette års budget, og den første halve million kroner er udbetalt. Skole- og kulturudvalget har nu frigivet de resterende 3,7 mio. kr., så arbejdet kan gå i gang. Projektet omfatter også ombygning af lokaler, så der bliver flere grupperum og bedre forhold i specielt indskolingen. Ombygningen skal efter planen være færdig i efteråret 2005. I 2008 skal arbejdet gøres færdigt. Der er afsat 9,6 mio. kr. til at gøre de sidste klasseværelser allergivenlige.