Redningsvæsen

Flere ambulancekørsler er overflødige

I en række tilfælde kan transport i taxa eller i egen bil erstatte brug af ambulance, viser en stikprøveundersøgelse af de tilfælde, hvor læger har bestilt ambulancer.

Det seneste par år er der faktisk sket en stigning i antallet af ambulancetransporter, hvor vurderingen efterfølgende har været, at patienten godt kunne have siddet op under transporten. Nordjyllands Amt har lavet stikprøveundersøgelser vedrørende indlæggelser til skadestuen i Aalborg. For et par år siden var vurderingen, at 15 procent af de liggende transporter kunne have været foretaget f.eks.med taxa. Det skyldtes, at patienterne ikke havde behøvet at ligge ned under kørslen til sygehuset. Nu er vurderingen, at en fjerdedel af transporterne ikke nødvendigvis kræver ambulance. Problemet vil Nordjyllands Amt nu tage op sammen med de praktiserende læger. Formanden for amtets sundhedsudvalg Karl Bornhøft (SF) vil dog ikke udlægge det sådan, 25 procent af transporterne i ambulancer er overflødige. - Så skarpt tror jeg ikke, at man sige det, men jeg tror, at antallet af transporter i ambulancer kan bringes ned. Når vi ønsker at nå det mål, så har det en økonomisk grund. Der vil kunne spares nogle penge, som vi kunne bruge på andre områder. For det andet er der ikke grund til at bringe patientens blodtryk i vejret ved at tilkalde en ambulance, hvis man lige så godt kunne have nøjedes med at ringe efter en taxa, siger Karl Bornhøft.