Børnepasning

Flere anlægsarbejder skal fremrykkes

Selv om partierne i Hjørring Byråd endnu ikke har indgået et forlig om budget 2012, så er flere af næste års anlægsarbejder stort set allerede på plads.

Ved byrådet møde vedtog politikerne at afsætte en ramme på 35 millioner kroner til et nyt stadion ved Park Vendia og fremrykke samling i storbørnehaver i Hirtshals og Sindal mest muligt. Realiseringen af stadionanlægget forventes dog at strække sig ind i 2013. To anlægsprojekter med at indrette en stor børnehave i overflødiggjorte kommunale bygninger skal rykkes mest muligt frem. - Det vil gavne erhvervslivet. Man taler om at væksten er stoppet, og håndværkere kommer til at mangle noget at lave. Det her skal der skubbes så meget på som muligt, sagde borgmester Arne Boelt (S) ved behandlingen af de to projekter. Der afsat 14,1 millioner kroner næste år til at indrette Børnehuset Emmersbæk i den ene fløj af den nedlagte Ulvkærskole. Det skal afløse tre institutioner i byen, og give afledte besparelser på driften. Det samme gælder samling af tre børnehaver i det tidligere kommunekontor i Sindal, hvor der på næste års anlægsbudget er foreslået afsat 9,3 millioner kroner. Børnehaven skal afløse Møllehusene i Sindal samt to andre børnehaver i Mosbjerg og Hørmested. - Lukningen af børnehaverne i Hørmested og Mosbjerg bliver vi nok nød til at trække i halen i forhold til en tidligere beslutning, for vi skal være færdige i Sindal først, tilføjede udvalgsformand Viggo Bilde, Lokallisten. Til bilister har anlægsbudgettet den gode nyhed, at der afsættes ekstra 11 millioner kroner til ekstraordinær vejvedligeholdelse. Også den del af vedligeholdelse, som går over driftsbudgettet, forhøjes. Den foreløbige investeringsoversigt omfatter desuden en række renoveringsprojekter på skoler, herunder energirenovering, som giver besparelser i energiforbruget. Her er afsat 17,7 millioner kroner. Omkring 12 millioner kroner skal bruges på at ombygge flere daginstitutioner i Hjørring, Løkken og et par andre steder. De nævnte er blot nogle af de store anlægsarbejder på et anlægsbudget på ca. 150 millioner kroner. Desuden har fagudvalgene en lang række mindre anlægsopgaver, de ønsker fuldført i 2012. poch