Børnepasning

Flere anlægskroner til børneinstitution

Børne- og kulturudvalget har fået en ramme på 400.000 kr. til udvidelse af Ulvehaven

LENDUM:Efter længere tids politisk tovtrækkeri er udvidelsen af børnehaven Ulvehaven ved at falde på plads, så børneinstitutionen kan få 75 ekstra kvadratmeter at råde over til de mange indskrevne børn. Ulvehaven er normeret til 57 børn, men i en lang periode har der været overbelægning, og i øjeblikket har børnehaven 71 børn, hvilket personalet i den seneste tid har klaret ved, at der ofte er en gruppe ude af huset. På børne- og kulturudvalgets møde onsdag blev medlemmerne enige om en ramme på mindst 400.000 kroner, og det skete efter at udvalgsformand Ole Eskesen (S) havde en snak med økonomiudvalget om en udvidet ramme i forhold til det anlægsbudget, som børne- og kulturudvalget hidtil havde kunne råde over til projektet i Lendum. På tidligere møder i udvalget har der været mere skrabede forslag på bordet til udvidelsen af Ulvehaven, og enkelte udvalgsmedlemmer ville også have kigget på prognosen for børnetallet de kommende år en ekstra gang. Gennemgangen ændrede dog ikke på prognosetallet. - Lad os ikke træde mere i det. Nu søger vi om at arbejdet sættes i gang hurtigst muligt. Vi mangler blot at blive enige om 25.000 kroner til arkitektarbejde skal holdes udenfor eller indenfor den ramme på 400.000 kr, som jeg fik tilsagn om i økonomiudvalget, siger Ole Eskesen. Det er børne- og kulturudvalget, der har sat et ekstra arkitektarbejde i gang for at få et bedre projekt til udvidelsen, og et udvalgs-flertallet går derfor ind for, at arkitektregningen holdes udenfor rammen. To udvalgsmedlemmer, som har en anden kasket at tage på, nemlig som økonomiudvalgsmedlemmer, Bjarne Raunstrup (V) og Erik Nielsen (V) holdt fast ved de 400.000 kr. til at dække alle udgifter ved udvidelsen. I Ulvehaven er man lettet ved udsigten til en snarlig udvidelse af de fysiske rammer. - Alting ligger stille mens vi venter, siger afdelingsleder Gitte Pedersen, Ulvehaven. Indstillingen om udvidelsen går nu videre til behandling i økonomiudvalget.