Flere anmeldelser om vold i hjemmet

På Hjørring Krisecenter oplever personalet at der tales mere åbent om vold nu end før

HJØRRING:Øget fokus på vold i hjemmet er ifølge Kirsten Bloch, leder af Hjørring Krisecenter med til at bryde det tabu, som vold i hjemmene er. Det mener hun er en positiv udvikling, da det betyder, at det bliver lettere for kvinden at sige fra og også anmelde volden. - Det er vigtigt at vold i hjemmet betragtes som et samfundsproblem og ikke blot som husspektakler, da det har så store psykiske og sociale konsekvenser for børn at vokse op i familier med vold, siger hun. Kirsten Bloch kan ikke helt nikke genkende til den kritik, der i de seneste dage er rettet mod kommunerne. - Ilangt de fleste sager synes jeg at der bliver taget hånd om problemerne.Vi oplever, at de fleste kommuner tager os alvorligt, men selvfølgelig vil der altid være sager, hvor vi ikke mener at kommunen gør nok, siger hun og tilføjer: - I en stor by som København ved vi at der er lange ventelister, men heroppe er sagsbehandlingstiden heldigvis kortere.