EMNER

Flere arbejdspladser

NORDJYLLAND:De nye vinde, der blæser i søværnet, kommer ikke til at gå ud over antallet af arbejdspladser i Nordjylland, tværtimod. Godt nok er der eskadre, som nedlægges, men det betyder ikke, at medarbejderne ikke kan bruges andre steder. - I dag skal medarbejderne kunne flere ting og ikke være deciderede specialister. Derfor har de personer, som har mistet deres job, fået plads andetsteds i søværnet, siger chefen for Flådestation Frederikshavn, kommandør Per Frank Hansen. I øjeblikket beskæftiger søværnet 1646 årsværk i Frederikshavn fordelt på 583 på Flådestationen, 897 i eskadrene, 54 hos Kattegats Marinedistrikt og 112 på uddannelsesinstitutionerne. - Ser man på beregningerne for antallet af årsværk i 2008, så vil vi i søværnet i Frederikshavn have cirka 100 flere årsværk end i dag, siger Per Frank Hansen, som i øvrigt mener, at den nye udvikling i søværnet er en nødvendighed. - Det er jo opgaverne, vi skal løse, der dikterer hvilke fartøjer vi skal have. Og de gamle har givet os begrænsninger, fordi de simpelthen har været for små til at operere i farvande uden for nærområdet. Så i forhold til de nye, internationale opgaver, er det simpelthen en nødvendighed at foretage ændringer i søværnet, siger han. Og selv om søværnet mister et større antal af skibe, end der bygges nye, så er de nye af en sådan kaliber, at den samlede tonnage faktisk forøges med 30 procent.