Dall

Flere arealer reserveres

Byrådet i Aalborg og amtsrådet skal, hvis et flertal støtter en vestlig linjeføring, vælge mellem en Egholm- og en Lindholm-model. I begge tilfælde er linjeføringen "på midten" den samme, uanset om det senere ender med en motor- eller en landevej. Derimod vil man - hvis beslutningen om vejtype udskydes - i nogle år skulle reservere flere forskellige arealer ved Dall i syd og ved Vestbjerg i nord, fordi linjeføringen for en motorvej og en landevej her ikke er helt den samme.