Flere bankfusioner

Strammere krav til pengeinstitutter nødvendiggør effektiviseringer

Egon Kjøller
Direktør Svend Jørgensen fra Sparekassen Himmerland fik sidste år en løn på 4,1 millioner kroner. Pensionsfonden ATP kritiserer direktørlønningerne i flere af landets mindre banker. Arkivfoto: Lars Pauli
EMNER 1. oktober 2008 06:00

NORDJYLLAND: Hvad amerikansk cowboyøkonomi og den deraf afledte internationale finanskrise ikke formår, kan danske lovgivere fremskynde: Flere fusioner blandt danske pengeinstitutter. De administrative krav til at drive bankvirksomhed i Danmark opleves nemlig af sektoren som betydeligt skærpede. - Og de alle de reguleringer, der kommer ned over sektoren, gør det mere omkostningskrævende at være et lille pengeinstitut, konstaterer bankdirektør Lars Møller, Spar Nord Bank. Den ny erhvervs- og økonomiminister Lene Espersen (K) opfordrer pengeinstitutterne, også de sunde, til at foretage flere fusioner. De overvejelser foregår allerede i mange bank- og sparekassebestyrelser, mener direktør Svend Jørgensen, Sparekassen Himmerland. - Det er dels på grund af de mange nye krav til administrationen, men også på baggrund af den aktuelle likviditetskrise. Et eksempel på dét, er vel den fusion, vi netop har set i Vestjylland, hvor to stærke og sunde banker (Ringkjøbing Bank og Vestjysk Bank, red.) vælger at gå sammen for at blive endnu stærkere. Fusionen mellem den lille Ulsted Sparekasse og den større Sparekassen Vendsyssel, begge sunde foretagender, er også efter Svend Jørgensens vurdering udtryk for at de administrative byrder er blevet for bekostelige for det lille pengeinstitut. I Sparekassen Himmerland er der ingen aktuelle planer om fusion, endsige forhandlinger, understreger han. Men han lægger ikke skjul på, at de administrative byrder er belastende. - Det mærker alle landets pengeinstitutter, og værst i de helt små. - Selvfølgelig er der fordele ved at være stor. Man har en større styrke, man kan købe funding billigere (bankernes egen låneoptagelse, red.), så der kan være gode grunde til at blive større. Når vi er i stand til at opretholde så mange pengeinstitutter i Danmark, er forklaringen blandt andet, at vi er gode til at samarbejde, påpeger Svend Jørgensen. Banker i vanære - Men det er ikke lovregler, der tvinger et pengeinstitut til at foretage sig aktiviteter hen over en weekend, som det vi har oplevet den sidste tid. Det er dårlig bankledelse med forkerte forretningsprofiler, fastslår Lars Møller fra Spar Nord. Jeg tror, at det ministeren tænker på, er man i det enkelte pengeinstitut i god tid bør overveje sit virke og sin strategi, så man ikke tvinges til at handle i panik hen over en weekend. Det vi har set den sidste tid, tjener ikke sektoren til ære, siger han.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...