EMNER

Flere besøgende til Hirsholmene

Naturstyrelsen ønsker sejlads med større færge i sommertiden

Postbåden "Polaris" har sejlet Frederikshavn-Hirsholmene i mere end ti år med Jørn Nielsen som skipper. Foto: Peter Bandholm

Postbåden "Polaris" har sejlet Frederikshavn-Hirsholmene i mere end ti år med Jørn Nielsen som skipper. Foto: Peter Bandholm

Fra det kommende år skal sejladsen mellem Frederikshavn og Hirsholmene lægges om, hvis Naturstyrelsens planer for øgruppens fremtid skal gennemføres. Sejladsen er i offentligt udbud, og tilbudsfristen udløber i dag - 31. oktober. Omlægningen skal ses i sammenhæng med Naturstyrelsens planer for overnatning, ekskursioner og undervisning på øen. Planer, der ventes offentliggjort samtidig med, at øens beboerforening får svar på en meget skarp kritik af Naturstyrelsens manglende vedligehold af øen. Beboerforeningen ønsker også oplyst, hvordan de omfattende planer kan gennemføres, når der tilsyneladende ikke er midler til vedligehold, ligesom der forventes en redegørelse for, hvorfor antallet af både, der besøger øen, er faldet drastisk de seneste år. Næsten som i dag Interesserede kan give tilbud på to forskellige sejlplaner - enten hver for sig eller på begge. Den ene omfatter sejlads hele året med en færge, der kan medbringe minimum 12 passagerer, og med sejlads efter en plan, der betyder én ugentlig afgang i perioden fra slutningen af november til slutningen af februar. I perioden fra begyndelsen af marts til slutningen af november skal der sejles med tre ugentlige afgange, hvor dagene skal fordeles på en sådan måde, at der ikke sejles på to efter hinanden følgende ugedage. Det fremgår af udbudsmaterialet, at der som tillæg ønskes yderligere tilbud på ekstrasejladser på de samme dage, hvor der i forvejen sejles, således at der kan sejles tre daglige afgange fra Frederikshavn og retur. Denne mulighed skal især udnyttes i skolernes sommer- og efterårsferie. I dag er sejladsen tilrettelagt på en sådan måde, at der året rundt er tre ugentlige afgange, hvor postbåden "Polaris" kan medbringe 12 passagerer. 25 passagerer Den anden tilbudsmulighed omfatter sejlads i perioden fra slutningen af juni til midten af august med en færge, der kan medbringe minimum 25 passagerer med fire ugentlige afgange fra Frederikshavn om morgenen eller tidlig formiddag og retur fra Hirsholmene midt eller sidst på eftermiddagen. Der skal sejles på de fire dage, hvor der ikke aftales sejlads i den første tilbudsmulighed. Naturstyrelsen Vendsyssel i Skagen lægger med denne sejlads op til, at der skal endnu flere besøgende til Hirsholmene. Der arbejdes med færdiggørelse af en redegørelse, som skal beskrive planerne for fremtidig overnatning, ekskursioner og undervisning, ligesom Naturstyrelsen i disse planer fortsat har arbejdslejligheder til kunstnere og forskere på øen. Kontraktperioden skal begynde 1. januar 2012 og være gældende i seks år med mulighed for forlængelse i to perioder på hver tre år.