Flere besparelser på børn

Nedskæring i budgettet rammer det forebyggende arbejde i Thisted Kommune

- Det er bedst ikke at pille ved det, der hedder forebyggelse. Når vi fjerner en stilling i pædagogisk afdeling er det derfor ikke vores kop te, men vi er nødt til at sende noget frem, og vi vil ikke røre ved standardnormeringen på skoler og børnehaver. Mogens Kruse (SF) er ligesom resten af børne- og familieudvalget i Thisted Kommune bekymret over de besparelser på 5,2 mio. kr., som udvalget er blevet bedt om at finde i budgettet for 2011. Pædagogisk udviklingsafdeling skæres ned fra fem til fire stillinger næste år, hvilket giver en besparelse på 400.000 kroner. En anden "l idt barsk" besparelse, som Mogens Kruse peger på, er 400.000 kroner på "visitation til specialklasser i løbet af skoleåret" - da skal den enkelte skole selv dække den samlede udgift til pladsen. Andre 400.000 hentes ved en reduktion i normeringen på skolefritidsordninger. Endvidere regnes der med en besparelse på en halv million kroner ved, at cirka fem daginstitutioner vælger madordningen fra. Andre væsentlige besparelser på børneområdet er 700.000 kroner ved reduktion i skolernes fællesbygningskonto og 500.000 kroner i anskaffelser på it i skolerne.