Flere børn får specialundervisning

Den rummelige folkeskole er ikke slået igennem - store merudgifter truer

FREDERIKSHAVN:Den rummelige folkeskole lader vente på sig. Det kommende skoleår sker der en væsentlig stigning af antal elever, der modtager specialundervisning. Det er stik imod intentionerne i det rummelighedsprojekt, Frederikshavn Kommune søsatte for et par år siden. Den seneste opgørelse viser, at 77 elever næste skoleår skal modtage vidtgående specialundervisning efter folkeskolelovens § 20 stk. 2. Det er 21 flere end hidtil forventet. Nordjyllands Amt står for den vidtgående specialundervisning, som årligt koster kommunen 185.000 kr. pr. elev. Stigningen betyder, at der allerede i år er brug for 1,8 mio. kr. mere end budgetteret og næste år brug for yderligere 4,2 mio. kr. Udviklingen kommer bag på politikerne, der nu skal ud i en sparerunde for at finde de nødvendige midler. - Vi har fået cirka 4 mio. kr. til rummelighedsprojektet, penge, som gerne skulle spares i socialforvaltningen i form af færre anbringelser og lignende. Derfor er det utilfredsstillende, at der fortsat sker en stigning i antal børn, der har brug for vidtgående specialundervisning, siger formand for B&U-udvalget Paul Rode Andersen (SF). Han understreger, at der er tale om "en broget skare elever", der kommer under den såkaldte § 20 stk 2, men at rummelighedsprojektet burde kunne rumme nogle af disse børn og unge. Udvalget vil have en nærmere analyse af udviklingen, inden politikerne beslutter sig for, hvor pengene skal findes.