Flere børn får specialundervisning

AALBORG:Flere og flere nordjyske børn har behov for vidtgående specialundervisning, og alene stigningen i antallet af elever vil næste år koste Nordjyllands Amt ekstra 3,5 mio. kr. De nordjyske kommuner har nu sammen med amtet fået visitationen af eleverne på plads og dermed fået et overblik over behovet for specialundervisning i skoleåret 2003/2004. Det samlede resultat af visitationen viser en stigning i elevtallet på 52 i forhold til skoleåret 2002/2003 - fra 864 til 916 elever. Amtet har delt eleverne op i handicapkategorier, og de største stigninger er sket i kategorien "elever med kontaktvanskeligheder", hvor der er en stigning på 17 elever. Herefter kommer "elever med generelle indlæringsvanskeligheder", der stiger fra 345 til 360 og endelig "elever med autisme", der ligeledes stiger med 15 elever. Amtets økonomiudvalg behandlede sagen på sit møde i går, og her var der også opbakning til - i lighed med holdningen i amtets undervisnings- og kulturudvalg - at rette henvendelse til Amtsrådsforeningen for at få etableret forskning inden for området. Ifølge amtsborgmester Orla Hav (S), Nordjyllands Amt, vil man også inddrage Kommuneforeningen i amtet for at få gang i drøftelser om en særlig fælles indsats i et forsøg på at gøre og koordinere tingene bedre. - Vi vil bl.a. gerne have belyst, hvorfor der år efter år er et større og større behov for vidtgående specialundervisning, og hvor der eventuelt skal sættes ind rent ressourcemæssigt, siger han. Amtsborgmesteren har selv den opfattelse, at det er vigtigt, at der bliver gjort noget på et tidligt tidspunkt i forløbet. - Der skal være plads til alle, og man kan stille spørgsmålet, om man har skabt den fornødne rummelighed i folkeskolen. - Endvidere tror jeg, at man nok skal være lidt varsom med meget konsekvent og hurtigt at placere elever i bestemte "firkantede" kasser, tilføjer Orla Hav.