Flere børn får specialundervisning

På trods af, at der snakkes meget om større rummelighed folkeskolen, sender de nordjyske kommuner flere og flere børn til vidtgående specialundervisning.

Alene til det kommende skoleår er der visiteret 46 flere børn til specialundervisning end til skoleåret 2003-2004. Det betyder, at der efter sommerferien vil være over 1000 nordjyske skolebørn, der modtager vidtgående specialundervisning. Forholdsvis henviser Aalborg og Hjørring - altså amtets to største kommuner - flest børn til vidtgående specialundervisning. - Det virker lidt påfaldende, at det er de store kommune, der sender flest børn til specialundervisning set i lyset af, at de nye større kommuner selv skal kunne klare flere opgaver, siger amtsborgmester Orla Hav (S). Han og de øvrige medlemmer i amtets økonomiudvalg har en lumsk anelse om, at en af grundene til de forholdsvis mange henvisninger er den forestående kommunalreform. For kommunerne er det en økonomisk fordel at henvise før reformen. - Skam få den, der tænker ondt herom, bemærker amtsborgmesteren. Den vidtgående specialundervisning koster i år amtet netto 198 millioner kroner. - Naturligvis skal de børn, der har behov for denne specialundervisning, også have muligheden. Det allerværste er, hvis stigningen er udtryk for et generelt øget behov for vidtgående specialundervisning, siger Orla Hav. Stigningen skyldes hovedsagelig, at flere børn får stillet diagnosen autisme eller Aspergers syndrom. Men der er også flere elever med generelle indlæringsproblemer og bevægelseshandicap, der sendes til vidtgående specialundervisning. Selv om der er sket en stigning i Nordjyllands Amt, er stigningen på landsplan endnu større.