Børnepasning

Flere børn i børnehave

FREDERIKSHAVN:Der er flere børn i børnehaverne end forventet. Specielt i Frederikshavn by og især i midtbyen og sydbyen. Årsagerne er blandt andet mindre fraflytning end tidligere og at flere børn venter med at starte i skole, når de har alderen til det, og tager et år mere i børnehave. Institutionernes normering må svinge plus minus 10 procent, såkaldt vippenormering. Institutionerne får tildelt ressourcer efter et middeltal, men da det viser sig, at belægningen er højere end forventet, kniber det med ressourcerne. Personalet skal med andre ord løbe stærkere for at opretholde samme serviceniveau. B&U har givet forvaltningen bemyndigelse til at ændre middeltallene og den større efterspørgsel bliver desuden et tema i den kommende budgetlægning.