Børnepasning

Flere børn i dagplejen

Frederikshavn Kommune har tilsyneladende også gættet forkert, når det gælder antallet af børn i dagplejen. I hvert fald tyder alt på, at der på også på dette felt er underskud.

Center for dagtilbud har regnet med gennemsnitligt 800 børn i dagplejen i 2011. Tallene efter det første halve år viser, at 817 børn passes i dagpleje. Det betyder, at der i øjeblikket er ansat 10-11 flere dagplejere end de 219, der var afsat løn til i budgettet. Men løn skal de ekstra dagplejere selvfølgelig have. Det betyder en ekstra omkostning i 2011 på cirka 3,4 millioner kroner. Desuden viser det sig, at kommunen har gættet forkert på de skønnede lønudgifter. Der er indregnet en månedlig lønomkostning per dagplejer på 26.500. Virkeligheden er, at de lønomkostningerne gennemsnitligt har været 27.500. Omvendt er der sparet på administration og kurser for 1,4 millioner kroner. 154 børn - mod et skøn på 140 - passes hos private dagplejere. Det ser ud til at koste kommunen ekstra 785.000 kroner.