EMNER

Flere børn koster - og det er bare dejligt

20 flere pladser oprettet

HOBRO: Det er så dejligt med børn, også selv om de koster kroner for kommunekassen. Det er holdningen i børne- og kulturudvalget, som netop har oprettet 20 nye børnehavepladser. Årsagen er stigende ventelister som følge af flere tilflyttere med små børn. - Det er dejligt. Byrådet har jo en målsætning om at øge bosætningen i kommunen, siger udvalgsformand Jan Hviid (V). Det aktuelle pres på kommunens børnehaver løses ved at oprette 10 nye pladser i Onsild Børnehave og 10 i Børnehaven Bloksbjerg. Det bringer Onsild op på 65 børn, mens Bloksbjerg nu kan mønstre 50 af de små. De ekstra pladser står dog kun åbne indtil sommerferien. Så forventer børne- og kulturudvalget, at der atter bliver luft mellem legetøjet, fordi mange fem-seks-årige rykker ind i skolerne. Faktisk har politikerne i sinde løbende at justere antallet af børnehavepladser og dermed personalenomeringen efter det faktiske behov. På den måde sparer kommunen penge. I den konkrete situation er udgiften begrænset. Planlagte førskolegrupper for de ældste børnehavebørn i Hvornum og Søbakkeskolen bliver ikke oprettet, og så sparer kommunen penge på den konto.