Flere børn som prøvekaniner

KØBENHAVN:Betydeligt flere børn skal deltage i medicinske forsøg med nye lægemidler. Ifølge Sundhedsministeriet bliver det konsekvensen af ny EU-lovgivning, som ventes vedtaget og indført i år. Lovgivningen er kontroversiel, fordi den gør op med de etiske barrierer, der hidtil har været i forhold til forsøg med børn. - Det er et meget følsomt emne, og som udgangspunkt har jeg altid syntes, det er forkert at lave forsøg med børn, der jo er mere sårbare, siger Dansk Folkepartis sundhedsordfører Birthe Skaarup. Som noget nyt skal alle nye lægemidler til behandling af sygdomme, som findes blandt børn, også testes på børn. Ellers bliver medicinen ikke godkendt. Steffen Thirstrup, overlæge i Lægemiddelstyrelsen mener, at det nye krav er et fremskridt. Blandt andet på astma- og cancerområdet: - Som det er i dag må en læge som regel sjusse sig frem til, hvor meget medicin et barn skal have, fordi den alene er afprøvet på voksne. De nye regler vil give et mere solidt og dokumenteret grundlag, og det mener jeg, er en klar forbedring både for forældre og børn, siger Steffen Thirstrup. Inden for få måneder er flere mennesker kommet alvorligt til skade ved lægemiddelforsøg i England og Sverige. Seks unge, raske mænd blev i marts indlagt på et hospital i London med store smerter efter at have lagt krop til en ny medicin mod blandt andet leukæmi, gigt og sclerose. I Sverige fik en 25-årig mand en psykose efter at have deltaget i et forsøg. En risiko Steffen Thirstrup erkender, at der er en risiko. - Men det er bedre at afprøve medicinen på en begrænset gruppe fremfor at give ikke-testet medicin til alle børn, siger han. Forældrene skal give grønt lys for at børnene kan deltage, og Steffen Thirstrup understreger, at der vil blive gjort alt for at minimere risici. - Al medicin skal testes på dyr og voksne, inden det må testes på børn. Alle forsøg skal godkendes hos os, og det vil kræve aldeles tungtvejende grunde at afprøve medicin på raske børn, siger han. Den radikale sundhedsordfører Charlotte Fischer siger: - Umiddelbart lyder det ikke rart. Men jeg mener, det er nødvendigt for forskningen. Medicin til børn bliver i dag givet på et tyndt grundlag. Også Birthe Skaarup (DF) har bøjet sig for lægevidenskaben: - Så længe det sker med den allerstørste forsigtighed. Forsøg er den eneste måde, vi kan få afklaret, hvad der er den rigtige dosis til børn, siger hun.