Flere børn starter i skole til tiden

Mange forældre er bekymrede for, om deres børn er klar til at komme i skole - især drenges forældre.

Mange forældre er bekymrede for, om deres børn er klar til at komme i skole. Arkivfoto: Lars Pauli

Mange forældre er bekymrede for, om deres børn er klar til at komme i skole. Arkivfoto: Lars Pauli

Drenges forældre vælger i samråd med børnehavepædagogerne, at deres sønner bør vente et år med at gå i skole. Men de seneste syv år er andelen af børn, der begynder rettidigt i første klasse, det vil sige året, de fylder syv, er steget med 12 procentpoint for pigernes vedkommende og otte procentpoint for drengenes. Det ligger i tråd med regeringens mål om, at børnene skal hurtigere gennem uddannelsessystemet, så de kan bidrage til arbejdsstyrken. En af forklaringerne på, at flere begynder rettidigt, er, at pædagogerne i børnehaverne, forældrene og børnehaveklasselærerne er begyndt at arbejde mere sammen. - Jeg synes at kunne se en holdningsændring hos pædagogerne. Tidligere anbefalede de ved den mindste tvivl, at børnene skulle blive i børnehaven, men er børnene parate til skolen, får de ikke noget ud af at blive, mener Stig Brostrøm, lektor i småbørnspædagogik ved Danmarks Pædagogiske Universitetsskole. - I dag er der mange steder et samarbejde mellem børnehaven og børnehaveklassen, hvilket betyder, at pædagogerne har fået en bedre fornemmelse af, hvad det er, vi arbejder med i børnehaveklassen. Vi har ligeledes fået et bedre kendskab til pædagogernes arbejde i børnehaven. Det giver et bedre grundlag for at give det enkelte barn en bedre skolestart, mener Pia Jessen, formand for børnehaveklasselærerforeningen. Pædagogerne har fået større fokus på skolestarten, mener Daniela Cecchin, pædagogisk udviklingskonsulent hos BUPL. Der er øget samarbejde mellem skole og børnehave, og børnehaveklasselæreren og børnene besøger hinanden. De pædagogiske lærerplaner har også været med til, at pædagogerne har fået mere fokus på læring, mener hun. Kønsforskelle Det er mest pigerne, der er holdt op med at tage et ekstra år i børnehaven. På syv år er antallet faldet med 10 procentpoint, mens drengene kun er faldet med seks procentpoint. Daniela Cecchin forklarer forskellen med, at drengene ifølge hjerneforskningen udvikler sig anderledes end pigerne, og de kognitivt og følelsesmæssigt er senere parat til skolen. - Men man kan vende det om og spørge, om skolerne er indrettede til at tilgodese drengenes udvikling og læring, og hvordan skolen kan gøres parat til at møde drengene. Drengene er generelt mere fysiske og kropslige og har brug for andre tilgange til læring, siger Daniela Cecchin. Pia Jessen, formand for børnehaveklasselærerforeningen, mener, at man allerede er i gang med at gøre skolen bedre for drengene. - Vi er blevet meget bedre til at tage højde for, at drengene har en mere fysisk tilgang til at lære på og ikke kan være koncentrerede mere end 15-20 minutter ad gangen. For tidlig skolestart Tallene viser også, at færre børn begynder i skole før tiden. Det behager Stig Brostrøm, der mener, at en tidlig skolestart ofte er udtryk for at forældrene insisterer på det. - Der er ingen grund til at begynde som femårig i børnehaveklassen, som skolen er indrettet nu. Det vil kræve, at skolen skulle tænke meget mere på omsorg ud over det faglige. Erfaringerne fra Holland og Frankrig viser, at det ikke er en succes, når børnene kun er fire eller fem år, når de begynder, siger Stig Brostrøm. Pia Jessen oplever også, at forældrene nogle gange har travlt og har mange ambitioner for deres børn. - Børnene er meget vidende, inden de begynder i skolen, men det er ikke nok at tænke på, hvordan det går barnet fagligt. I børnehaveklassen lægger vi vægt på, hvordan børnene fungerer socialt, da det er en forudsætning for at have overskud til at tilegne sig ny viden, forklarer børnehaveklasselæreren. Stig Brostrøm mener, at indførelsen af lærerplaner i børnehaven kan være årsag til, at børnene i højere grad begynder rettidig i skole, da forældrene nu i højere grad oplever, at der er aktiviteter og faglige udfordringer for børnene, og de derfor ikke behøver at begynde før tiden.