Biblioteker

Flere børnebøger langes over disken

Statistikken for sidste års udlån i Sindal Kommunes biblioteksvæsen, viser flere interessante tendenser. På baggrund af det omfattende talmateriale, kan det blandt andet fastslåes, at børnebøgerne er i fremgang, mens det i voksen-afdelingen kan bemærkes, at musikudlånet er fordoblet - til gengæld er der her tilbagegang i bogudlånet. Samlet er der tale om en fremgang på godt 4400 udlån for Sindals biblioteksvæsen, og fremgangen skal findes på Sindal Bibliotek og filialerne i Astrup og Lendum, mens der er tilbagegang i Lørslev og Mosbjerg. Et af årets kraftige udsving i forhold til år 2001 er i øvrigt, at de bestillinger, som man henter hjem fra andre folkebiblioteker og forskningsbiblioteker på foranledning; disse udlån er i kraftig vækst. I alt har man således hentet 3618 materialer hjem udefra, og det er en stigning på mere end 25 procent. SINDAL Nu bipper det Sindal Bibliotek har fået stillet en bipper op ved indgangen, der giver lyd fra sig ved hovedindgangen, hvis låneren eller bibliotekaren skulle have glemt at få clearet materialerne. Biblioteksleder Jens Ivar Steffensen forklarer, at det giver mere fleksibilitet for den, som er på arbejde. - Og så har vi da også her, som alle andre steder, nogle der stjæler, siger han.