Flere boliger til ældre i Aalbæk

Boligbyggeri giver kommunen en lille indtægt

AALBÆK:Byrådet i Skagen har netop godkendt, at Skagen Ældreboligselskab opfører yderligere fem ældreboliger på det areal på Stationsvej i Aalbæk, hvor der i forvejen findes en række ældreboliger. På byrådsmødet kunne borgmester Hans Rex (V) gøre regnskabet op ved at oplyse, at kommunen faktisk kommer til at tjene cirka 5.000 kroner på byggeriet. Kommunen støtter byggeriet ved at indbetale 344.680 kroner til Landsbyggefonden, men da boligselskabet samtidig skal købe grunden til de nye boliger af kommunen, er der "overskud i kassen," idet salgsprisen for grunden er sat til 350.000 kroner. Det er anslået, at de fem boliger vil koste 4.924.000 kroner, og det kommunale grundkapitallån skal være på syv procent af anskaffelsessummen - svarende til 344.680 kroner. De nye boliger bliver på hver 64,2 kvadratmeter. Desuden bygges fælles servicefacilliteter på 24 kvadratmeter, så det samlede byggeri bliver på 345 kvadratmeter. Det ventes, at den månedlige husleje i boligerne bliver på 4.563 kroner plus et á contobeløb til varme og fællesantenne på henholdsvis 600 og 100 kroner - ialt 5.283 kroner om måneden. Det svarer, blev det oplyst på byrådsmødet, stort set til, hvad det koster at bo i de nyeste ældreboliger i Skagen. I Administrationsselskabet Danmarks Boligselskab, har man endnu ikke en tidsplan for byggeriet klar, men man satser på at kunne gå i gang med byggeriet i første halvdel af 2003.