Flere boliger til handicappede

Udvalg konstaterer, at alt går planmæssigt

BRØNDERSLEV:Brønderslev Kommune gør en stor indsats for psykisk handicappede (udviklingshæmmede). Det konstaterede Brønderslev Kommunes social- og sundhedsudvalg, der på årets sidste møde gjorde status. Ledende hjemmevejleder Erik Bisgaard er nyansat leder af området. Det er sket i forbindelse med en ændring i socialforvaltningen. Formand for social- og sundhedsudvalget, Birgitte Josefsen (V), kan efter social- og sundhedsudvalgets møde konstatere, at det går planmæssigt, når det gælder indhold i aktivitets- og botilbud. Der er for kort tid siden taget botilbud i brug på Brandur Alle, og der er for kort tid siden i byrådet truffet beslutning om, at der skal etableres yderligere otte boliger på Brandur Alle. Der er nedsat en arbejdsgruppe, der skal følge området i forbindelse med nedlæggelse af amterne og etablering af regioner. Erik Bisgaard er kommet i en arbejdsgruppe, der arbejder med dette område, og skal komme med gode råd til politikerne. - Nogle områder vil kommunerne nok tage sig af, mens der er andre, der sikkert skal være i regionerne, mener Birgitte Josefsen.