Lokalpolitik

Flere borgere klager til politikerne

Folk tænker i højere grad på de fordele, de selv kan opnå ved at blande sig i lokalpolitk

AALBORG ØST: Borgerne forfølger i stigende grad deres personlige interesser og tænker på de fordele, de selv kan opnå ved at få indflydelse på deres lokalområde. Det er ifølge samfundsforsker Johannes Andersen, Aalborg Universitet, en væsentlig årsag til, at flere borgere kommer med indsigelser og kommentarer, når for eksempel lokalplaner er i høring. I Aalborg kan teknisk forvaltning konstatere, at der er sket en markant stigning i antallet af borgere, der klager over lokalplanforslag og reagerer i forbindelse med nabohøringer. Og de forsøger at påvirke politikerne gennem længere tid for at få ret. Senest har borgere i Hasseris været på mærkerne i forbindelse med et lokalplanforslag for Solbyen og Bundgårdsvej. Kommunen modtog ikke færre end 26 indsigelser om stort set alt lige fra farve på fuger til højde på haveskure. - Borgerne føler godt med i, hvad der sker i deres nærområde, og jeg holder møder med utroligt mange mennesker, der vil snakke om udviklingen, siger teknisk rådmand Henrik Thomsen (SF). Henrik Thomsen understreger, han er glad for, at folk ikke er bange for at fremføres deres argumenter. Snæversynethed Udviklingen i Aalborg falder godt i tråd med den tendens, som Johannes Andersen har konstateret. Han forklarer, at folk generelt er blevet mere politisk aktive, når det for eksempel gælder forholdene i daginstitutioner eller andre forhold, der berører den enkelte borger i det miljø, som vedkommende bor i. Og ved at give sin mening til kende i forbindelse med en lokalplan, forsøger mange borgere at få indflydelse. - Der er sket en ændring i vores politiske kultur. Fra at engagere sig i et politisk parti og støtte en politisk ide er folk i stigende udstrækning blevet engageret i de institutioner, som kommunen står for. Folk tænker "hvad får jeg ud af det". Det er en form for et meget mere snæversynet politisk engagement. Forskydningen fra det idealistiske til det mere snævertsynede og selvoptagne har præget den politiske udvikling i de seneste 15 år, forklarer Johannes Andersen. En anden vigtig faktor er de muligheder, som internettet giver. - Folk har vænnet sig til at tjekke lokalplaner på internettet og sætte sig ind i, hvad der står i planerne. Kommunikationsvanerne gør det lettere at følge med, og det øger ens indsigt og mulighed for at gøre sig gældende. Og det giver selvtillid, forklarer Johannes Andersen. Internettet giver også alle med interesse for lokale forhold mulighed for hurtigt at skrive en mail til embedsmænd eller politikere. Det giver politikerne en ny mulighed for at kommunikere. Men selv om politikerne tager dialogen med borgerne, kan det ikke undgås, at de folkevalgte kommer i skudlinien, fordi de må skære igennem og træffe upopulære beslutninger. - Politikerne er valgt til at træffe beslutninger om, hvordan kommunen skal udvikle sig, og selvfølgelig skal de lytte til borgerne. Men det er også sådan, at borgerne har ret til at blive hørt, men de har ikke ret til at få ret hver gang. Hvis de havde det, var der jo ingen grund til at have politikere, siger Henrik Thomsen.