Flere borgere om færre sygeplejersker

NIBE:Den nuværende Nibe Kommune får det højeste antal borgere pr. sygeplejerske i Himmerland, hvis intentionerne i en rapport om ældreplejen bliver ført ud i livet. Det vurderer to sygeplejersker i et brev til byrådet og socialudvalget, hvor de anslår, at der fremover bliver 817 borgere pr. sygeplejerske - dobbelt så mange borgere som eksempelvis i Farsø Kommune. Sygeplejerskerne Inger Søndergaard og Grete Møller deltog i en arbejdsgruppe, der skulle kortlægge behovet i hjemmeplejen, og føler, at socialudvalgsformand Børge Hansen (V) og den sygeplejeansvarlige sygeplejerske har taget dem til indtægt for konklusioner, de ikke kan stå inde for. - Vi ser rapporten som en konstatering af forholdene, og ikke som en anbefaling, skriver de i brevet til Nibe Byråd og socialudvalget. Rapporten med anbefalinger om normering blev sendt videre til ældreplejens og det lokale plejehjem Solsidecentrets leder, Anne Marie Andersen. - Der var tre møder, men arbejdsgruppen var ikke ved noget møde fuldtallig. Enkelte af sygeplejerskernes forslag blev imødekommet, men generelt var alt vedrørende normeringen tilsyneladende vedtaget på forhånd, vurderer de kritiske sygeplejersker. Et flertal i Nibe Byråd har besluttet at skære permanent ned i antallet af sygeplejersker i hjemmeplejen til fordel for social- og sundhedsassistenter med kortere uddannelser bag sig, og en alt andet lige lavere løn.