Redningsvæsen

Flere borgere skal hjælpe

AALBORG:Beredskabscenter Aalborg bruger et helt årsværk på at styrke den forebyggende indsats i den nye plan for redningsberedskabet. - Vi har allerede en del kampagneaktivitet, men vi vil fremover komme endnu mere ud på skoler og institutioner for at tale om, hvad man selv kan gøre, hvis der opstår brand eller sker en ulykke. Vi skal for eksempel have folk til at være mere aktive med hjælp, hvis nogen er kommet til skade, siger beredskabschef Jørgen Pedersen. Den nye beredskabsplan er udgiftsneutral for kommunen, og der er ikke tale om en spareplan. Faktisk koster det fremtidige redningsberedskab lidt ekstra, men det er en udgift, som Beredskabscenter Aalborg selv finansierer. For eksempel skæres der ned på antallet af indsatsledere på vagt. I dag er der fast en indsatsleder på vagt i Aalborg og tre på tilkald i Nibe, Mou og Hals. Fremover bliver der en forvagt og en bagvagt, og der lægges mere ansvar ud til holdledere. De har været på efteruddannelse og kan for eksempel på egen hånd håndtere brand i et kolonihavehus. Beredskabscenter Aalborg regner med i at år at nå en omsætning på 100 mio. kroner. Heraf udgør det kommunale driftstilskud 35 mio. kroner.