EMNER

Flere butikker i Aars - trods finanskrisen

Aars har flere butikker i gadebilledet, end da finanskrisen tog fat

Kun én enkelt butik står tom I Himmerlandsgade i Aars. Arkivfoto: Lars Pauli

Kun én enkelt butik står tom I Himmerlandsgade i Aars. Arkivfoto: Lars Pauli

Kun et enkelt butiksvindue var tomt i byens store handelsgade, da Aars Handelsstandsforening gjorde status ved årets generalforsamling, - Vi har flere butikker idag, end vi havde, da finanskrisen startede. Ved udgangen af 2010 havde vi kun ét enkelt tomt lokale i Himmerlandsgade, redegjorde Lars Rimmer i sin beretning på foreningens generalforsamling, der blev afviklet i sidste uge. Den positive udvikling skyldes blandt andet et godt udbud af butikker. - Vores dagligvarehandel er med til at trække mange kunder til byen og samtidig fastholde byens egne borgere til at handle lokalt. Det smitter også af på handlen i byens specialbutikker. Derfor har vi ikke haft de katastrofale indekstal, som man hører om fra andre byer, tilføjede Lars Rimmer. investering hjalp Aars Handelsstandsforening har i 2010 desuden brugt noget af sin egenkapital på at udvikle sin kampagneavis. - I 2010 havde vi i forbindelse med vore aktiviteter planlagt at udsende vores kampagneavis 12 gange i et oplag på 33.000 eksemplarer. Vi erfarede, at vores medlemmer havde valgt at spare, hvorfor sideantallet blev reduceret, og andre måtte vi aflyse med det resultat, hvilket vi kunne mærke på kundestrømmen til vore aktiviteter, hvilket igen betød svigtende omsætning, fortalte Lars Rimmer. Han er glad for, at foreningen derfor valgte at investere noget af egenkapitalen kampagneaviserne. - Operationen lykkedes. Vi fik nogle store, flotte kampagneaviser ud til vore kunder med det resultat, at vi fik øget kundestrømmen. Det bevirkede, at vi fik en tilfredsstillende julehandel, forklarede han. Flere kunder og medlemmer Selvom det ikke ser så dystert ud i Aars som mange andre steder, så vil Aars Handelsstandsforening fortsat have fokus på at få flere til at handle i Aars. - Vi vil gerne vækste på kundestrømmen til byen. Når vi gør det, får vi flere kunder til byen og dermed mere handel. For at øge denne vækst vil vi i 2011 sætte ekstra turbo på markedsføringen, sagde Lars Rimmer til generalforsamlingen. Det er ikke bare nye kunder, Lars Rimmer vil have fokus på, Han vil også gerne, at handelsstandsforeningen får nye navne indenfor: - Bestyrelsen arbejder fremadrettet på at samle de butikker og virksomheder op, som endnu ikke er med i fællesskabet. Af forskellige årsager har vi desværre mistet medlemmer i 2010. Men heldigvis har tilgangen af nye medlemmer været større, redegjorde Lars Rimmer. Og så ser han også meget gerne, at det sidste ledige lejemål i Himmerlands gade bliver besat i det forestående butiksår.

Forsiden