Trafikpolitik

Flere butikker i storcenter

Butikscentre i City Syd vil skabe plads til cirka 21 nye butikker og en restaurant.

Ønsket om at bygge Shoppen og Aalborg Storcenter sammen skal give plads til endnu flere butikker samt en ny restaurant på det nuværende p-areal mellem de to butikscentre i City Syd. Det viser den ansøgning, som Ceraco Development og ATP Ejendomme - der henholdsvis ejer Shoppen og Aalborg Storcenter - har sendt til Aalborg Kommune. Planen byder på en sammenbygning på i alt 8500 kvadratmeter med et tårn i ni meters højde. Der skal være plads til en ny stor butik på 3500 kvadratmeter samt plads til yderligere 20 mindre butikker fordelt over 3000 kvadratmeter. Endelig er der reserveret 2000 til en ny restaurant og fællesarealer. I forvejen er der en venteliste til at få butik i Aalborg Storcenter, og den efterspørgsel kan det areal løse. Ingen kommentarer Men hverken underdirektør Lars Winther eller direktør Ulrik Bebe fra Ceraco ønsker at kommentere planerne endnu. - Vi har besluttet ikke at kommentere det her, fordi vi skal bruge det kommende år på at drøfte planerne med kommunen og med de involverede parter. Der er tale om en skitse, og intet er endnu afgjort, siger Ulrik Bebe. Han vil heller ikke kommentere, om en sammenbygning med butiksarealer kan tage luften ud af planerne om at opføre Shoppen 2, men Ulrik Bebe understreger, at Ceraco stadig har byggeretterne til projektet med Shoppen 2. P-plads på mark En sammenbygning af Shoppen og Aalborg Storcenter betyder også, at vejen mellem de to centre skal sløjfes, og en del p-pladser nedlægges. I alt 168 p-pladser nedlægges, og udvidelsen af centrene vil betyde, at der skal anlægges 508 nye p-pladser. Det er der plads til på en mark umiddelbart vest for Shoppen, hvor det grønne areal kan huse op til 800 p-pladser. Som tidligere omtalt betyder planerne, at Aalborg Kommune blandt andet skal regulere infrastruktur i City Syd, ændre lokalplaner, skrive et tillæg til kommunens detailhandelsplan samt foretage en VVM-screening. Og det arbejde sættes i gang i starten af i år og ventes at tage op mod to år, og der er ikke sat en tidsplan for gennemførelsen af en eventuel sammenbygning af de to centre.