Lokalpolitik

Flere centre lukker nærbutikker

Klar valgkampudmelding fra konservative til detailhandelen især specialhandelen i mindre og mellemstore byer

/handelsområder: "Vi vil ikke have flere udenbys storcentre". Venstre vil liberalisere planloven. DF vil have større butikker og centre. Det er helt klart for logisk tænkende borgere og vælgere, at flere større butikker, flere større centre og flere udenbys butikscentre vil trække tæppet væk under dagligvarebutikker og ikke mindst de mindre og mellemstore udvalgsvarebutikker i de mindre og mellemstore byer/handelsområder. Det vil lukke i tusindsvis af nærbutikker i de kommende år og centralisere detailhandelen i mere bilkrævende især udenbys storcenterplaceringer med nok P-pladser. Det vil alene den nye lukkelov med 20 søndage sætte yderligere skub i. Argumentet fra Venstres miljøordfører, Eyvind Vesselbo, om, at nu bliver kommunerne større, og det stiller nye krav til strukturen af, og dermed underforstået til flere større butikker og udenbyscentre i detailhandelen, er helt ude i skoven. Det kan større kommuner logisk set da ikke være markedsmæssigt set et afgørende argument for. DF's ønske om flere større butikker og centre virker helt i modstrid med partiets vælgerrødder blandt ikke mindst de selvstændige erhvervsdrivende fra sin tid i Fremskridtspartiet, men meget tyder da også på, når det gælder lukkeloven, detailhandelen, storcentre og lokalsamfundene, at DF er godt igang med populistisk set at skifte vælgerkorpset ud til at være mere toneangivende blandt borgere i større byer og handelsområder. Konservative har formentlig klart set, at op til valget til efteråret, er det nu muligt at hente flere års tabte vælgere fra de erhvervsdrivende i mindre og mellemstore kommuner/byområder til DF og også til Socialdemokratiet - hjem igen. Det gælder kampen om borgmesterposterne (borgerlig eller socialdemokratisk borgmester) i de nye større kommuner. En kamp, der kommer til at handle om marginaler, hvor konservativ vækst kan blive tungen på vægtskålen. Danmarks Handelsstandsforeninger har hele tiden og ser selvfølgelig fortsat positivt på en styrkelse af bymidter og gerne med en større eller mindre fornuftig centerudvikling i eller tæt på en bymidte, hvis det falder naturligt og fornuftigt ind i bybilledet. Og det har det jo gjort i mange provinsbyer de senere år.