Flere danskere på dagpenge

I gennemsnit fik 109.700 personer dagpenge i perioden fra december 2001 til og med november 2002, oplyser Danmarks Statistik. Det svarer til en stigning på 0,7 pct., sammenholdt med årsperioden afsluttende med oktober 2002, hvor 109.000 personer modtog dagpenge. Årsgennemsnittet har været svagt stigende de sidste fem måneder, siden sit foreløbige minimum på 107.000 modtagere i års-perioden der sluttede med udgangen af juni 2002. De samlede registrerede udbetalinger af arbejdsløshedsdagpenge steg fra 1223 mio. kr. i oktober til 1242 mio. kr. i november, svarende til en stigning på 1,6 pct.