Flere elementer

Sagen omkring Helle Thorning-Schmidts skatteforhold - spørgsmålet om, hvorvidt hendes mand betalte skat i Danmark - fyldte enormt i alle medier sidste sommer. Det var naturligvis en sag, som vi drøftede i Venstre. Akkurat, som sagen har været drøftet i alle andre politiske partier. Og akkurat, som vi har drøftet alle andre sager, som fyldte i den politiske debat den sommer.

Det var naturligt, at vi i Venstre drøftede håndteringen af denne sag, da mange journalister efterspurgte Venstres holdning. Der er flere elementer i sagen: Ét element er, at Socialdemokraterne argumenterede for at indføre millionærskat og beskatte danskerne hårdere. Dét skulle holdes op imod en række historier, som pegede på, at partiets formand havde indrettet sin hverdag på en måde, så hendes mand undgik dansk beskatning. Det havde Venstre en holdning til, og det var der mange, der gerne ville spørge ind til. Derfor er der intet odiøst i, at Venstre har talt - endsige holdt møder - om sagen. Men yderligere to alvorlige elementer, bliver nu genstand for to undersøgelser: Der har været lækage af personfølsomme oplysninger. Det tager Venstre selvfølgelig skarpt afstand fra. Det er en politisag, som nu er genstand for en politiundersøgelse. Det er klart, at man selvfølgelig ikke kan have nogen fremtid i Venstre, hvis man har begået alvorlige straffeovertrædelser. Det har Venstres formand, Lars Løkke Rasmussen, gjort klart. Det siger sig selv. Og så er der spørgsmålet om, hvordan skattevæsenet har behandlet skattesagen. Foreløbigt er der forfattet tre forskellige redegørelser fra to top-embedsmænd i SKAT og Skatteministeriet. Redegørelserne efterlader nogle åbne spørgsmål, som nu bliver genstand for en undersøgelseskommission. Og det hilser Venstre velkomment, da vi skal til bunds i denne sag.