Flere elever - færre klasser

Til sommer begynder 572 børn i 27 nye børnehaveklasser.

Til sammenligning var der per 1. september sidste år 524 elever i 30 børnehaveklasser. Der er altså tale om flere elever i færre klasser, hvilket er en optimering og en konsekvens af skolefusioner. På den nye Abildgård/Fladstrand skal der kun oprettes tre børnehaveklasser mod nu ialt fem klasser. I Skagen spares én klasse, så der oprettes det, der svarer til to klasser på Ankermedet/Hedeboskolen. På Hørby/Dybvad Skole slår besparelser ved skolefusionen nu også igennem, idet der kun oprettes en børnehaveklasse. 90 af de 572 elever, der er indskrevet til skoleåret 2011-2012, søger en anden skole end distriktsskolen. Det svarer til 15 procent. I henhold til gældende regler for blandt andet søskende og antal elever per klasse, har 15 børn fået afslag på skoleønske. Forældre til disse børn får nu mulighed for at søge på ny. toen