Flere elever i klasserne

Jammerbugt Kommunes skolevæsen har inklusion som fokusområde i 2012.

Dette betyder, at børn med særlige behov skal undervises der, hvor barnet er indskrevet i skolen - altså børn med særlige behov skal deltage i almenundervisningen. For barnet er dette at få undervisning på indskrivningsskolen optimalt, når følgende forhold er til stede: At der er lærere på alle kommunens skoler med specialpædagogisk uddannelse At alle lærere har viden om specialpædagogik At de fysiske rammer er tilstrækkelige, så som store klasseværelser, grupperum til holddannelse, it tilpasset alle elevers behov bl. a. At hele skolens personale har indsigt i og viden om det værdifulde i inklusion At forældresamarbejdet understøtter den inkluderende skole At alle elever udvikler sig både personligt, socialt og fagligt Jammerbugt Kommune har et forslag i høring om at flytte ca. halvdelen af de midler, der bruges til den specialpædagogiske indsats i særlige tilbud, og tildele midlerne til skolerne. Når dette er indfaset over en fire - årig periode, vil der være mulighed for, at ovenstående kan iværksættes på alle kommunens skoler med det formål at mindske antallet af elever i specielle tilbud, i specialklasser på en af de seks skoler, der har specialklasserækker, eller i tilbud uden for kommunen. Altså tildeles der ikke yderligere midler til at inkludere elever i almenundervisningen, men de eksisterende omfordeles. Spørgsmålet er, om det er tilstrækkeligt i forhold til projektet? Professor Jens Blom-Hansen udtaler: "Man kan sige med sikkerhed fra videnskabens side, at når man gennemfører decentraliseret budgetansvar, så er det en måde at favorisere økonomihensynet i forhold til det faglige hensyn" Der bliver allerede nu færre elever udskilt til specialundervisning, hvilket medfører, at skolen og lærerne må påtage sig opgaven, uden at der tildelt flere ressourcer. Professor Niels Egelund siger at, "inklusion uden investering er en illusion." Dagligdagen i mange klasser er lige nu præget af manglende ressourcer til at inkludere flere elever, hvilket medfører store udfordringer for lærerne. Tillidsrepræsentanterne i skolevæsenet kan frygte, at inklusion uden ekstra midler kommer til at ske på bekostning af de elever, lærere og forældre, som skal lægge skoleliv til.