Flere elever skal styrke økonomi

13 ekstra elever på Himmerlandscentrets Idrætsefteskole skal udligne fald i statstilskud

HAVERSLEV:Himmerlandscentrets Idrætsefterskole i Haverslev har netop offentliggjort sidste års regnskab, der trods et budgetteret underskud på godt 36.000 kroner viste et underskud på knap 747.000 kroner. - Umiddelbart lyder skolens underskud meget dramatisk, men det reelle driftsunderskud er kun 230.000 kroner. Det resterende beløb på godt en halv mio kroner skyldes, at vi har omlagt vores lån og mergælden er bogført som driftsunderskud i 2002, understreger forstander Karl Halskov. Han forklarer den betrængte økonomiske situation for idrætsefterskolen og mange andre af landets efterskoler med, at det traditionelle statstilskud til efterskoler siden 1997 ikke er blevet pris- og indeksreguleret. - Men selvfølgelig skal vi gøre en aktiv indsats for at skabe balance i vores økonomi. Vi har to muligheder, nemlig at drive en discountefterskole og spare os ud af problemerne, hvilket vi ikke har lyst til efter at have investretet 18 mio kroner i skolen de sidste 10 år. Alternativet er at øge elevtallet og på den måde skabe flere indtægter, hvilket vi har valgt allerede på et meget tidligt tidspunkt af året, fortæller forstanderen. I første omgang var det planen at øge elevtallet efter sommerferien med otte elever til i alt 103. Men et ønske om at øge skolens IT-kapacitet fik ledelsen til at udvide med yderligere fem elever efter sommerferien for at finansiere dette projekt. Ny forstanderbolig - Som populær idrætsefterskole står vi i den heldige situation, at navnene på de resterende fem elever allerede var på plads dagen efter beslutningen var taget, fordi vi har ventelister med unge, der specielt ønsker at komme hertil, påpeger Karl Halskov. Afgørende for beslutningen om at øge elevtallet er ifølge forstanderen også, at idrætsefterskolens lejlighed oven på den nedlagte autoforretning i Jyllandsgade 12 bliver ledig her til sommer. Efter planen flytter forstanderparret nu fra deres nuværende bolig på første sal i naboejendommen Jyllandsgade 10 B til første sal i autoforretningen. - Det betyder, at der uden store voldsomme udgifter kan indrettes værelser samt bad- og toiletter til de ekstra elever i den gamle forstanderbolig samt i det ene klasselokale i stueetagen, som bliver nedlagt, forklarer Karl Halskov. 10. klassetrin i fare Skolens ledelse er også opmærksom på den usikre fremtid for 10. klassetrin, både i folkeskolerne og på landets mange efterskoler. - Problemet er, at mange politikerne betragter 10. klasse som et spildår for de unge, hvilket jeg er dybt uenig i. Nogle elever har nemlig behov for et ekstra år i folkeskolen for at modnes, inden de fortsættter med deres uddannelse, understreger Karl Halskov. Udsigten til mangel på arbejdskraft de kommende år er også et af argumenterne fra politisk hold til at droppe 10. klassetrin for at få de unge et år hurtigere gennem uddannelsesforløbet og klar til arbejdsmarkedet. Selv oplever Himmerlandscentrets Idrætsefterskole en stor tilfredshed med 10. klassetrin fra både elever og forældre, fordi begge parter føler den er hensigtsmæssig. I sommerferien bliver en uvildig undersøgelse med en nærmere vurdering af 10. klassetrin offentliggjort af Undervisningsministeriet, og dets i øjebliket ukendte indhold kan godt bekymre Karl Halskov. - For under alle omstændigheder har ministeriet bestilt undersøgelsen, og svarene i rapporten afhænger jo af de spørgsmål, der bliver stillet, mener forstanderen. Af sammen grund forbereder landets efterskoler en samlet koordineret indsats for at gøre opmærksom på det positive ved at bevare 10. klassetrin. Det sker ved en aktionsdag 30. august fire steder rundt i landet for at gøre politikerne og øvrige beslutningstagere opmærksomme på skolerens holdning til spørgsmålet om bevarelse af sidste klassetrin. - Forestillede man sig den egoistiske tanke, at 10. klassetrin på et tidspunkt bliver nedlagt, så frygter jeg ikke for vores elevgrundlag. Med speciel vægt på idræt er skolen så populær og eftertragtet, at vi sagtens kan samle nok elever på 9. klassetrin til at fylde undervisningslokalerne. Derimod forudser jeg, at adskilige af landets øvrige efterskoler vil få alvorlige økonomiske problemer ved fortsat drift, hvis politikerne beslutter at droppe klassetrinnet, understreger Karl Halskov.