Flere end 100 ungdomsskolelever hjælper fattige i Cambodia

Pænt overskud fra mange aktiviteter til fattigt land i Sydøstasien

HORNE:102 elever fra Horne Ungdomsskole har været i aktion for at hjælpe befolkningen i Cambodia, der er et af de fattigste lande i Sydøstasien. "Ingen kan hjælpe alle, men alle kan hjælpe nogen" var mottoet for kampagnen, hvori deltog en række efterskoler over hele landet. - Alle midlerne går til Folkekirkens Missions-projekter i Cambodia, fortæller viceforstander, Poul Martin Michno fra Horne Ungdomsskole. - Inden aktionsdagen havde eleverne på Horne Ungdomsskole arbejdet med det omfattende og meget professionelt udformede undervisningsmateriale, der var fremstillet inden indsamlingen. Det er lavet af en arbejdsgrupppe, i hvilken nuværende og tidligere medarbejdere fra ungdomsskolen i Horne har deltaget, og det var var tidligere forstander, Thorkild Sørensen fra Horne Ungdomsskole, der var leder af projektet. - For skolen var hensigten med deltagelsen i projektet, at eleverne gennem indsigt, holdning og handlinger fandt dem selv medansvarlige for levevilkårene for hele jordens befolkning. Og resultatet viste også, at unge i Danmark faktisk kan være med til at gøre en væsentlig forskel for andre, siger Poul Martin Michno. - På selve aktionsdagen solgte vore elever deres arbejdskraft til firmaer og forretnnger, private og familier. Der blev bagt boller og solgt kager på gågaderne i Aalborg, hvor der også var et godt salg af blomster. Endvidere blev der vasket biler uden for ungdomsskolen i Horne og bygget staffelier til skolens kunsthold og meget andet. - Det foreløbinge resultat er gjort op til 14.000 kr., men der mangler stadig enkelte indtægter, fortæller viceforstanderen. - Vi må sige, at aktionsdagen for Cambodia har været en stor succes. Vore elever kan være stolte over deres indsats, og vi håber, at de med arbejdet for og med Cambodia har haft oplevelsen af, at det faktisk nytter noget, når vi i fællesskab yder en indsats for andre, tilføjer Poul Martin Michno. Pengene vil primært blive anvendt til sundhedsarbejde og kirkeligt arbejde i Cambodia.