Danmark

Flere end 700.000 uønsket i EU

KØBENHAVN:Flere end 700.000 borgere fra landene uden for Schengenområdet har nu fået stemplet "uønsket" sat ud for deres navn. Oplysninger om de uønskede personer er opført i Schengens Informations System (SIS). Her kan samtlige 15 lande inden for samarbejdet holde styr på, hvem de andre medlemslande har udelukket og hvorfor. På den måde kan de uønskede tredjelandes borgere effektivt holdes ude fra det store landeområde. I Schengenkonventions artikel 96 står det beskrevet, i hvilke tilfælde man som medlemsland har mulighed for at skrive en person ind i systemet. Men det er i høj grad landenes egne lovgivninger, der i samspil med konventionen afgør, hvornår de forskellige lande mener, der er grundlag for at udelukke en person. Fra dansk side havde man frem til februar i år registreret 430 personer ud af det samlede billede på 716.318. Der findes ikke nøjagtige statistikker på, hvad der har ført til de danske registreringer. Men en kilde fra integrationsministeriet oplyser, at opfattelsen hos myndigheden er, at det altovervejende er folk, der har fået straffedomme. Det er som oftest i sager, der omhandler narkokriminalitet, grov vold og menneskesmugling. En anden mulighed for at indberette en person som uønsket er, hvis han eller hun vurderes at udgøre en trussel mod den nationale sikkerhed. Men vurderingen fra myndighederne er, at den yderst sjældent anvendes i Danmark. Ganges de danske registreringer op i forhold til befolkningerne i de andre Schengen-lande, hører Danmark stadig til blandt de lande, der benytter sig mindst af indberetningerne. Landenes placering kan spille ind med hensyn til, hvor mange tredjelandes borgere der kommer til, og det kan være med til at forklare, at et land som Italien er topscorer med hele 342.906 registreringer. Men om der er andre ting, der spiller ind i form af anderledes prioriteringer i forhold til lovgivningen, vil Integrationsministeriet ikke udtale sig om. Men det er muligt, at hensynet til statens sikkerhed vejer tungere i andre lande end i Danmark, lyder udmeldingen.