Arbejdsløshed

Flere er ramt af ledighed

BRØNDERSLEV:Der er stadig flere i SiD i Brønderslev, der berøres af ledighed. Det kunne SiD-formand Orla Thomsen oplyse på generalforsamlingen. - I 2001 havde vi 502 personer der var berørt af ledighed, og tallet blev 519 i 2002. Af tallene kan vi dog se at der er udbetalt noget mindre i 2002 end i 2001, hvilket skyldes at medlemmerne har været ledige i kortere tid. - Tallene viser også at hele 31,8 procent af afdelingens medlemmer i løbet af 2002 har været berørt af ledighed, mod 29,4 procent året før. - Der hvor de største udsving er foregået - når vi sammenligner de to år - er hvad angår kursus-aktiviteten. I 2001 havde vi 398 medlemmer der enten var på uddannelsesorlov, uddannelsesgodtgørelse eller deltog i kursus aktiviteter mod kun 340 i 2002, oplyste Orla Thomsen. - Dette må siges at være en meget kedelig udvikling, da det jo ikke er nogen hemmelighed at efteruddannelse i dagens Danmark er af afgørende betydning for medlemmernes muligheder på arbejdsmarkedet. - Det viser også med al mulig tydelighed, at regeringens borgerlige politik med øget brugerbetaling og nedskæringer overfor AMU-systemet har fået den effekt, som vi frygtede, nemlig mindre efteruddannelse. - Altså endnu et bevis på regeringens asociale politik overfor vores medlemsgruppe. I 2002 har SiD's A-kasse i alt udbetalt ca. 60 millioner kr. hvilket i gennemsnit giver 36.750 kr. pr. medlem. Orla Thomsen kunne oplyse, at medlemstallet er dalende. I dag er der ca. 1600 medlemmer, men afdelingen har været på 1750. - Noget af nedgangen kan forklares. Kansas er lukket, og mange herfra er kommet over i andre erhverv. Pedershaab A/S, Ginge og Raadvad er ikke længer så store. dertil kommer, at unge bliver længere tid i uddannelsessystemet og inden for områder, hvor de ikke er medlemmer af SiD.