Flere får lægebesøg i byen

Det er langt lettere i Aalborg og Frederikshavn at få en vagtlæge på besøg, end det f.eks. er i Brønderslev og i Hobro-området.

En opgørelse, som vagtlægerne har lavet, viser, at lægevagten i Aalborg på hverdage pr. døgn har lidt over 100 konsultationer. I weekenderne er der 260 konsultationer pr. døgn. For Brønderslev er de tilsvarende tal seks og 33, mens der i Farsø er 11 og 37. Thisted har 24 på hverdage og 83 konsultationer på et weekenddøgn. Arkivfoto: Grete Dahl

En opgørelse, som vagtlægerne har lavet, viser, at lægevagten i Aalborg på hverdage pr. døgn har lidt over 100 konsultationer. I weekenderne er der 260 konsultationer pr. døgn. For Brønderslev er de tilsvarende tal seks og 33, mens der i Farsø er 11 og 37. Thisted har 24 på hverdage og 83 konsultationer på et weekenddøgn. Arkivfoto: Grete Dahl

- Der er nogle forskelle i befolkningssammensætningen, der gør sig gældende. For eksempel indgår Aalborg Øst med stor tyngde i den opgørelse, siger regionsmedlem Anton Kirk Toft (S), der er formand for samarbejdsudvalget for almen praksis. Det er en opgørelse, som vagtlægerne har lavet, der viser, at i Aalborg resulterer omkring en fjerdedel af henvendelserne i, at patienterne får besøg i hjemmet. I Frederikshavn er situationen noget nær den samme. I Hobro- og Hjørring-områderne er det derimod kun nogle ganske få procent af henvendelserne, der resulterer i sygebesøg. Flere regionsrådsmedlemmer peger på, at befolkningssammensætningen i Aalborg Øst med mange indvandrere og folk med sociale problemer kan gøre sig gældende. Regionsrådets formand Ulla Astman (S) deler den vurdering og tilføjer: - Vi har tidligere haft kampagner om at bruge vagtlægeordningen rigtigt, og der kan da være brug for at genoptage det. For eksempel så vi i juledagene en kraftig stigning i antallet af henvendelser. Jeg vil ikke kalde det misbrug men forkert brug af lægevagten. Læs mere i NORDJYSKE mandag