Aalborg

Flere får rykkere

Der sendes flere og flere rykkere fra Aalborg Kommunes forsyningsvirksomheder til borgere, der ikke har fået betalt for vand, el, fjernvarm, kloak, gas og renovation til tiden. I 2001 er der sendt 562 flere rykkere ud end i 2000, hvor der blev sendt 3271. Det er en stigning på 17 procent. I alt sendte forsyningsvirksomhederne 3833 rykkere ud i 2001. I 2000 sendte Aalborg Kommune i alt næsten 27.000 rykkere ud til borgerne. Rykkergebyrerne gav i 2000 Aalborg Kommune en samlet indtægt på 6,7 millioner kroner. Det har ikke været muligt at få tallet for, hvor mange rykkere Aalborg Kommune har sendt ud i 2001, da lederne i betalingskontoret i Aalborg Kommune er på kursus i denne uge.