Flere fartøjer - og mere fisk

Hanstholm Havn får flere fartøjer og det betyder mere fisk til havnen.

Flåden i Hanstholm er vokset med 18 enheder på et år, men det skyldes først og fremmest de såkaldte kvoteskibe, som ikke bliver brugt til fiskeri. Arkivfoto

Flåden i Hanstholm er vokset med 18 enheder på et år, men det skyldes først og fremmest de såkaldte kvoteskibe, som ikke bliver brugt til fiskeri. Arkivfoto

Antallet af fiskefartøjer, der er hjemmehørende i Hanstholm, er øget med 18 enheder i perioden fra 1. marts 2006 til 1. marts i år, hvor der er registreret 139 fartøjer med en samlet tonnage på 8.095 BT Det fremgår af en opgørelse fra Hanstholm Havn. Væksten er især sket blandt træskibene, hvor der for et år siden var 63 enheder og nu, et år senere, 78. Antallet af stålskibe er opgjort til 31 enheder, et fartøj færre end for et år siden. Blandt glasfiberfartøjerne har der været en fremgang på fire enheder i det forløbne år til nu 30 enheder. Konsulent Henrik Amdisen, Hanstholm Fiskeriforening, fortæller, at væksten i antallet af træskibe skyldes, at der er købt et antal fartøjer til havnen som såkaldte ”kvoteskibe”. - Det betyder, at hvert kvoteskib har tilført havnen en mængde fisk som nu kan udnyttes af de aktive fartøjer. Så fremgangen i enheder er ensbetydende med, at der bliver en større mængde fisk til Hanstholm-fartøjerne, siger Henrik Amdisen. De 78 træskibe, der er registreret i Hanstholm Havn pr. 1, marts i år, udgør en samlet tonnage på 2.053 BT. 40 af træskibene, svarende til en tonnage på 416 BT er i størrelsen fra et til 19,99 BT, mens 29 træskibe i størrelsen fra 20 til 49,99 BT repræsenterer en samlet tonnage på 915 BT. Havnens 31 stålskibe repræsenterer en samlet tonnage på 5.824 BT, heraf udgør 15 fartøjer i størrelsen over 150 BT alene 4.510 BT. De 30 glasfiberfartøjer repræsenterer en samlet tonnage på 218 BT. jens.fogh.andersen@nordjyske.dk