EMNER

Flere fattige

Børneorganisationerne og de sociale organisationer, som for eksempel Kirkens Korshær og Røde Kors, melder alle om, at flere og flere familier ser ud til at være berørt af fattigdom i en eller anden form.

En af årsagerne er de såkaldte fattigdomsydelser. Boligorganisationerne fortæller om hvordan flere og flere familier bliver sat på gaden, fordi de ikke kan betale deres husleje. Det skyldes bl.a. at nogle af familierne er hårdt ramt af de lave sociale ydelser. Under VKO er antallet af udsættelser fordoblet. I 2002 blev 1823 sat ud af deres bolig. I 2010 var det tal vokset til 4382. Næsten halvdelen af udsættelserne (43 pct.) berører børnefamilier, ifølge SFI. De særligt lave sociale ydelser - dem vi kalder fattigdomsydelser - nævnes af alle aktører som en væsentlig faktor og som noget der forværrer situationen - derfor fjerner vi de lave ydelser som kontanthjælpsloft, 450 timers regelen og starthjælpen. Vi har ikke en officiel fattigdomsgrænse, men ifølge AE-rådet som anvender medianindkomsten som faktor er fattigdommen i Danmark vokset. Fraregnes studerende var der 234.000 fattige i Danmark i 2009. Det er en stigning på 83.000 personer, eller hvad der svarer til 55 pct. i perioden 2002-2009 (AE-rådet "Fordeling og levevilkår 2011"). Også fattigdommen blandt børn fortsætter med at vokse. Fraregnes familier hvor mindst en af forældrene er studerende er der i alt 63.600 fattige børn. Det er en stigning på 50 pct. siden 2002. Det skriger derfor til himlen, når det hævdes, at der ikke er fattige i Danmark. Det er der! Og meget ofte går det ud over børn, der på ingen måde er ansvarlig for deres familiers økonomiske situation. Derfor fjerner vi fattigdomsydelserne.