Akvakultur

Flere fisk og lidt mindre forurering

Mosbjerg Dambrug indstillet som modeldambrug

MOSBJERG:Omkring 1. januar 2004 bliver Mosbjerg Dambrug sandsynligvis modeldambrug for resten af branchen, og dambruget skal derfor ud i en ekstrainvestering på 1 million til et biofilter. - Vi er dog en del på forkant, idet vi har investeret mellem 4 og 5 millioner kr. i dambruget siden 1997, siger dambrugets daglig leder Ib Sørensen. Pengene er brugt til at bygge miljøvenlige betonkummer og i at rense vandet, der indtages fra og udledes i Uggerby Å, således at Mosbjerg Dambrug mere end lever op til udlederkravene fastsat af Nordjyllands Amt. Det er Fødevareministeriet, der har indstillet Mosbjerg Dambrug til at være modeldambrug sammen med 12 andre dambrug, men dambruget ved Uggerby Å er det eneste nordjyske blandt de indstillede. Baggrunden for et toårigt forsøgsarbejde med modeldambrug er at ministeriet vil skabe større klarhed på, om dansk dambrug kan optimeres som producent af sunde fødevarer, ved at udnytte den teknologiske og forskningsmæssige viden således, at produktionen kan forøges, samtidig med, at der sker en netto reduktion af miljøbelastningen. For Mosbjerg Dambrug betyder det, at dambruget får tilladelse til at øge den årlige fodermængde fra 204 tons til 270 tons samtidig med, at vandindtaget formindskes fra 500 liter pr. sekund til 180 liter pr. sekund. Resten af vandet recirkuleres. Samtidig skal der gennemføres et stort prøvetagningsprogram, der skal vise effekten af renseforanstaltningerne i modeldambrugene og dokumentere dambrugenes formindskede udledning af forurenende stoffer. Dermed kan Mosbjerg Dambrug være med til at sikre en fremtid for et erhverv, der ofte har været udskældt, fordi nogle dambrug ikke har overholdt udlederkravene. - Vi har ingen problemer med at rense vandet. Hvis prøverne af vandet bliver, som vi forventer, så vil vi i løbet af fire-fem år kunne fordoble vores produktion af fisk fra 220 tons om året til 450 tons, udtaler Ib Sørensen.