Flere fodbolddommere

I det midt- og vestjyske område er der blevet uddannet 40 nye fodbolddommere FODBOLD: Dommermangel har i mange år været et tema for fodboldklubberne, men nu lysner det. Fodbolden og dommernes organisationer har haft succes med ”Projekt Aspirantjæger”. Målet for efterårets kampagne var 200 nye fodbolddommere på landsplan, men man nåede op på at få eksamineret 245 dommere, og heraf tegnede Region 2 sig for hele 40. I Nordvestjysk Fodbolddommerklub, der dækker Thy og Mors, lykkedes det for første gang i flere år at gennemføre et kursus, og det var med 14 aspiranter. For første gang efter årtusindeskiftet blev der gennemført et kursus i Skive, og i Holstebro og Viborg blev der også gennemført et kursus. Kun i Herning-området lykkedes det akkurat ikke at samle elever nok til at sætte uddannelsen i gang. Men selvom der er fremgang, så er der fortsat brug for nye fodbolddommere. - Af de 60 aspirantjægere, der var klar til at rykke ud til klubberne og som alle havde to til fire klubber at kontakte, ja, da var det kun ca. 15 personer, der reelt kom af sted, fortæller kontorleder Hans Sørensen fra JBUs regionskontor i Holstebro. Ikke godt nok - Det vil sige, at kun ca. 25-30 klubber formåede at finde emner til at blive dommer. Mange steder var der simpelthen ikke interesse for at deltage og påtage sig ansvaret, og det er ikke godt nok. Men vi vælger at se tingene fra den positive side og lidt mere langsigtet. For der har været et godt resultat, og de mange, der ikke var med i første omgang, får chancen igen. Vi vil fortsat kontakte klubberne igennem de udpegede aspirantjægere. Der vil blive nye muligheder for at være med til at lukke det hul, der hedder dommermangel. Det har vist sig, at de steder, hvor vi samarbejder dommer- og fodboldklub, der kommer der altså resultater til gavn for os alle, siger Hans Sørensen. 5. februar sætter regionens fire dommerklubber nye dommerkurser i gang. lac