Flere fordele under fælles tag i kontorhus

Til foråret begynder opførelsen af et nyt kontorhus på Uglevej.

Poul Hundahl, i midten, flankeret af Niels Henrik Bornerup, tv., og Jesper Stilling, som repræsenterer de firmaer, der bliver de første beboere i det nye kontorhus på Uglevej. Foto: Peter Mørk

Poul Hundahl, i midten, flankeret af Niels Henrik Bornerup, tv., og Jesper Stilling, som repræsenterer de firmaer, der bliver de første beboere i det nye kontorhus på Uglevej. Foto: Peter Mørk

Foreløbig har to individuelle firmaer sagt "ja" til at blive del af et nyt kontor-bofællesskab i et splinternyt kontorhus, som planlæggers opført på Uglevej i Thisteds nye industrikvarter ud mod Aalborgvej. Det er det rådgivende ingeniørfirma Brix & Kamp Thisted A/S, som vil flytte ud fra sine nuværende kontorer på Vegendalvej med 11 medarbejdere samt Bornerups DataCenter a/s, som i øjeblikket bor på Leopardvej. Husets nye beboere repræsenteret ved Niels Henrik Bornerup, Bornerups DataCenter a/s og Jesper Stilling, Brix & Kamp Thisted A/S, understreger, at der ikke er tale om et etablere et nyt erhvervs- og udviklingscenter, men alene om et kontorfællesskab, hvor i første omgang de to firmaer og de, der senere kommer til, kan få nogle gode rammer at arbejde i - og få gavn af fælles faciliteter som eksempelvis fælles indgang, kantinefaciliteter, mødelokaler samt server- og velfærdsrum. Manden bag byggeriet er Poul Hundahl, ph-rådgivning a/s. - Det vil være optimalt, hvis vi har tilsagn fra to eller tre firmaer mere, som ønsker at flytte ind i kontorhuset, før bygningen tegnes færdig. Jeg vil ikke bygge flere kvadratmeter, end der er brug for, men vil omvendt lave et hus, der kan udvides. Og den mulighed er der taget højde for. Ud over den 4.800 kvadratmeter store grund, der allerede er købt, har vi forkøbsret på nabogrunden, siger Poul Hundahl, som forventer, at det umiddelbart efter nytår er muligt at tage endelig stilling til, hvor stort der skal bygges fra en start. Læs hele artiklen i Thisted Dagblad mandag