Kimbrerfesten

Flere forslag til nyt lystanlæg

Teknisk udvalg ønsker tre forslag om fremtidens lystanlæg ud i borgerhøring

AARS:Først efter en bred folkelig debat vil Aars Kommune tage stilling til, hvad der skal ske med byens mere end 100 år gamle lystanlæg. Det understreger Bjarne Jensen (UP), formand for teknisk udvalg. Han forventer, at udvalget sidst på året er klar til at præsentere byrådet for sit bud på lystanlæggets fremtid. I øjeblikket foreligger der et ambitiøst forslag fra en initiativgruppe, som foreslår lystanlægget omdannet til en Bypark. Forslaget bygger på streger slået af den aalborgensiske landskabsarkitekt W. Rossel. - Af hensyn til den brede folkelige debat, vil vi gerne have et par oplæg mere. Vi ved, at der er andre, der helst ser en anden udvikling i anlægget, siger Bjarne Jensen. Derfor agter teknisk udvalg nu at søge økonomiudvalget om 100.000 kroner. Midlerne skal først og fremmest bruges til at hyre et eller to landskabsarkitektfirmaer til at udarbejde alternative bud på, hvordan et nyt og renoveret lystanlæg kan se ud. Teknisk udvalg havde tre valgmuligheder på dagsordenen forleden. Først og fremmest er der initiativgruppens forslag, som lægger op til et rekreativt område med flere skulpturer, bådebro, friluftscene og en forstærket græsplæne af hensyn til Kimbrerfesten. - Det er samtidig den dyreste løsning af de tre, påpeger Bjarne Jensen. En anden mulighed er at bevare lystanlægget stort set i sin nuværende form. Huset på øen, træskulpturerne, mindesten og vandkunst skal blive i anlægget. - Det vil være den billigste løsning, og vil økonomisk set ikke bevæge sig langt ud over de ting, vi alligevel allerede gør i anlægget, påpeger Bjarne Jensen. Løsningen betyder dog også, at Kimbrerfestens Tivoli nødvendigvis må leve med kun at bruge anlægget i mere begrænset omfang end i dag. Et lidt dyrere, men stadig økonomisk overkommeligt forslag lægger også op til at tage udgangspunkt i det nuværende anlæg. Der skal dog plantes flere træer, anlægges nye blomsterbede og - foreslår forvaltningen - eventuelt laves en labyrint. Den nuværende "kanal" skal ændres, så den bliver til et egentligt vandløb. Bjarne Jensen forventer, at de tre forslag kommer ud i en offentlig høringsfase og bliver præsenteret for borgerne på et borgermøde i løbet af efteråret. Her vil politikerne pejle sig ind på, hvilken af de tre retninger, der bliver fremtiden i lystanlægget. - Det kan ende med et af de tre forslag, men det kan også ende med en hybrid, pointerer Bjarne Jensen. - Vi skal leve med det nye anlæg i 30 til 50 år, så det er vigtigt, at vi giver os selv tid, før vi træffer en beslutning og går i gang med detailplanlægningen, fastslår han.