Flere gode grunde til at købe dansk

Efter mange års målrettet indsats er vi nået til, at salmonella stort set ikke er et problem i forbindelse med kød, der forlader de danske slagterier.

Det er betryggende for forbrugerne – og det er godt for eksporten. Desværre kan man ikke sige det samme om meget af det kød, der importeres fra udlandet. Stikprøvekontrollerne viser, at kød fra udlandet ofte er inficeret – ikke så det nødvendigvis er sundhedsfarligt, men det er da ikke en rar tanke. Når vi lever i et område, hvor varer frit kan handles over landegrænserne, må vi imidlertid acceptere, at ikke alt i supermarkedets køledisk holder "dansk standard". Til gengæld har vi som forbrugere behov for en klar tilkendegivelse om varernes oprindelse, når vi skal købe ind, og jeg foreslår, at man hurtigst muligt gennemfører en Køb Dansk-kampagne med store dannebrogsflag på de "rigtige" varer. Det skal være moderne at købe dansk – og det er der flere grunde til; også ud over risikoen for at få fødevarer med salmonella. Hvis forbrugerne er bevidste og ikke bedømmer varerne på prisen alene, kan vi sikre mange arbejdspladser i Danmark. Ikke alene på slagterierne, men også i produktionsleddet – ude hos landmændene. Og i de virksomheder hvor varerne forarbejdes, pakkes og distribueres. Da vi selvsagt skal fortsætte med at stille krav om høj kvalitet, vil eksporten næppe tage skade – det er jo netop kvalitet der efterspørges på eksportmarkederne. Køb Dansk-kampagnen skal ikke blot omfatte slagterivarerne. Også mange andre brancher kan have gavn af at skilte højt og tydeligt med, at deres varer er fremstillet i Danmark. Fødevareindustrien, fremstillingsvirksomheder der arbejder i jern, metal og plastic etc. Det skal vi som forbrugere nok vide at skønne på! Vi skal også huske gartnerierne. Det vil nemlig sikre, at socialdemokraterne i valgkampen ikke går på gaderne og uddeler røde roser, der er plukket af underbetalte afrikanske børn.