Humaniora

Flere hænder, mere tid og terapi - mindre medicin?

Psykologerne mener sagtens, at de kan løse venteliste-problemerne i psykiatrien. Der skal dog ikke gå samtale og snak i den, advarer psykiatere

KØBENHAVN:Alenlange ventelister og behandlingsgarantier uden værdi specielt i børne- og ungdomspsykiatrien har længe været en sort plet på regionernes renommé, og man har nærmest ugentligt kunne se magtesløse forældre stille sig frem i pressen og råbe på hjælp. En ny specialuddannelse til psykologer kan dog være lyset for enden af den tunnel, som for mange psykiske syge har været mørk. De nye muligheder for psykologerne vil løse mange af psykiatriens problemer, mener formanden for Psykologforeningen Roald Ulrichsen: - Vi har ventet i årevis på det her. Det bliver til gavn for patienterne, når psykologer nu kan være med til at diagnosticere og løfte byrden i psykiatrien. Den enkelte patient vil opleve mere bredde i behandlingen, og terapi vil i højere grad gå hånd i hånd med medicinering, siger han. Den norske model I Norge har man siden 2001 ligestillet psykologer med psykiaterne således, at de har samme ansvar i behandlingen af psykisk syge og kan stille diagnoser på lige fod med deres lægelige kollegaer, psykiaterne. Herhjemme har psykiaterne i langt højere grad haft monopol på sygehusbehandlingen af psykisk syge. SF har ad flere omgange foreslået, at vi i Danmark skævede til den norske model i takt med, at ventelisterne voksende og fremskrivningen af problemerne i psykiatrien viste, at tilgangen af både psykisk syge børn og voksne nærmest vil eksplodere. I Danmark vil det dog fortsat være sådan, at psykologerne skal stå til ansvar overfor en psykiatrisk overlæge og ikke alene kan stille diagnoser. SF er dog klar til at tage skridtet fuldt ud og lade psykologerne egenhændig stå for diagsnostisering af psykisk syge - mens psykiaterne så forsat har ansvaret for medicinering: - Psykiatrien er på det punkt komplet oldnordisk i Danmark. Vi er så langt bagud i forhold til mange af de lande, vi sammenligner os med. Hvis vi lader psykologerne stå i skyggen af psykiaterne, ender vi med, at flaskehalsen bare er på overlægens bord, fordi alt skal gå igennem ham, siger Özlem Cekic, der er psykiatriordfører. Mere terapi Thorstein Theilgaard, generalsekretær i Bedre Psykiatri , håber på, at den nye faggruppe på de psykiatriske afdelinger også vil have andre gevinster: - Man kan håbe på, at psykologerne vil have et andet bud på behandling end medicin, så terapien og fokus på den enkelte kommer til at fylde mere, siger Thorstein Theilgaard. I Børne- og Ungdomspsykiatrisk Selskab mener formand Hanne Børner nu ikke, at man kan se så firkantet på det. - Når det gælder børn, giver vi kun medicin, når det gælder de alvorligste psykiske lidelser som alvorlig ADHD, spiseforstyrrelser og psykoser. Det skulle jo ikke komme derhen, hvor man ikke lytter til forskningen, der netop viser, at medicin til for eksempel børn med ADHD har stor betydning, siger hun. Fagkamp i lys lue Hanne Børner påpeger, at man i dag allerede bruger psykologer i børnepsykiatrien, og at de allerede her kan gå stuegang, medvirke til behandlingsforløb og tage samtaler med pårørende. Og faktisk er det slet ikke psykologer, der bevæger sig ind på det psykiatriske felt, som de psykisk syge har brug for: - Det er ikke, fordi vi er psykologfjendske - tværtimod - men vi så hellere, at psykologerne videreuddannede sig inden for deres eget felt i stedet for vores, siger Hanne Børner, der også er fortørnet over, at børnepsykiaterne ikke har fået lov til at sidde med i den arbejdsgruppe, som har designet den nye uddannelse. Psykologernes formand Roald Ulrichsen mener dog, at det er forbigående uro: - Jeg er overbevist om, at når den nye ordning træder i kraft, bliver til stor gavn for psykiatrien - ikke mindst børnepsykiatrien, siger han.