Boligøkonomi

Flere hænder til digital tinglysning

Nu SKAL ventetiden på tinglysning væk.

Digital tinglysning har oplevet overraskende store indkøringsproblemer, erkender retspræsident Søren Sørup Hansen. Arkivfoto: Grete Dahl

Digital tinglysning har oplevet overraskende store indkøringsproblemer, erkender retspræsident Søren Sørup Hansen. Arkivfoto: Grete Dahl

Tinglysningsretten og Domstolsstyrelsen har aftalt en plan, som fra påske skal skære ekspeditionstiden på manuel skøde-behandling ned fra aktuelt 68 dage til 10. For at nå målet om hurtig effektivisering hos Tinglysningsretten i Hobro bliver der ansat 25 flere medarbejdere. Sager hober sig op Indførelsen af centraliseret, digital tinglysning i efteråret har budt på store indkøringsvanskeligheder, og ophobning af sager har medført sagsbehandlingstider, som Tinglysningsretten selv betegner som "uacceptabelt lange". For lang tid - Tinglysningsretten og Domstolsstyrelsen beklager meget, at behandlingen af de sager, der udtages til manuel behandling, tager al for lang tid. Det er forståeligt stærkt frustrerende for vores brugere. Derfor har vi iværksat en række ekstraordinære initiativer for at nedbringe ventetiden. Sagsbunken er langsomt ved at blive mindre, og de nye initiativer giver tro på, at vi nok skal få bunkerne væk, siger Tinglysningsrettens præsident Søren Sørup Hansen. Inden for ti dage Planen rummer en række målepunkter og milepæle: 60 pct. af alle modtagne sager skal behandles samme dag. Det sker faktisk allerede i dag, typisk på få minutter, men målet skal fastholdes, fastslår Tinglysningsretten. 95 procent af alle sager skal behandles inden for ti dage og med tiden på fem dage. De sidste fem procent skal ekspederes inden for en måned.